09.09.2014 Starost: 6 let

NAJAVA RAZPISOV SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA

Ljubljana, 9. 9. 2014 - Slovenski regionalno razvojni sklad bo v 12. septembra 2014 v Uradnem listu RS objavil dva javna razpisa.


Slovenski regionalno razvojni sklad bo objavil dva razpisa, in sicer:
1. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

2. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Oba javna razpisa bosta po 12. septembru 2014 objavljena tudi na spletni strani sklada.

Vse dodatne informacije o razpisih dobite vsak delavnik med 9. in 12. uro na tel. 01/836 19 53, na e-naslovu info(at)regionalnisklad.si ali osebno na naslovu Škrabčev trg 9a, 1320 Rbnica.

* * *


< KOALICIJSKI SPORAZUM NAPOVEDUJE REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE