25.02.2020 Starost: 3 let

NAJAVA RAZPISA GOŠO 4

Ljubljana, 24.2.2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4«.


Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 23,6 milijona evrov. Razpis bo v kratkem objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom na območju belih lis, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Infrastruktura bo zgrajena na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopi na omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih 36 mesecih.

 * * *


< LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA