16.06.2014 Starost: 7 let

NAJAVA OBJAVE RAZPISA IZ PRP ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

Ljubljana, 16. 6. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma v petek, 20. 6. 2014 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih za leto 2014 in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.


Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za namen agromelioracij na komasacijskih območjih znaša 1,5 milijona EUR. Sredstva se razpisujejo z zaprtim JR, ki bo odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do datuma zaprtja, ki se bo objavil na spletni strani MKO. Vnos vlog v elektronski sistem bo možen predvidoma od 23. 6. 2014 do zaprtja JR, ki bo objavljen na spletnih straneh MKO.

Predmet podpore so agromelioracije na komasacijskih območjih, in sicer naložbe v ureditev poljskih poti (izgradnja novih poti, razgradnja starih poti, rekonstrukcija poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč (izravnava zemljišča, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje) ter krčenje grmovja in dreves.


Cilj ukrepa je s podporo naložbam v zemljiško infrastrukturo pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi k povečanju dohodka in produktivnosti dela. Vlagatelji za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.

* * *

 


< POJASNILA MNZ GLEDE IZVEDBE LOKALNIH VOLITEV