02.10.2018 Starost: 5 let

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ROBERTA SMRDELJA NA KONGRESU SLOVENSKIH OBČIN

Rimske Toplice, 2. 10. 2018 - Na 2. Kongresu slovenskih občin je zbrane nagovoril tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj


Predsednik Smrdelj je v nagovoru zbranim izpostavil pomembno vlogo združenj občin. Povedal je, da "ni manjkalo prav veliko, da bi lani državni zbor uzakonil instrument odpoklica župana in bi bile volitve obstranski proces med vsemi referendumi, ki bi se drug za drugim dogajali po celi Sloveniji. To je tipičen primer vloge združenj občin, da z argumenti vplivamo in prispevamo k pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in stabilnost lokalne samouprave in ne obratno."

V govoru je izpostavil nekaj najbolj perečih vprašanj, in sicer se je najprej dotaknil sistema financiranja občin in poudaril, da je " večkrat z različnih smeri spodbujena diskusija, ki namiguje, da je potrebna radikalnejša sprememba sistema financiranja občin in posledično prelivanje financ iz ene vrste občin na drugo, kar je seveda pot do nestabilne lokalne samouprave, ko bi se občine ukvarjale same s sabo. Izrazito je v konflikt potisnjeno sistemsko sofinanciranje investicij, katero je za močnejše občine dokaj nepomembno za najšibkejše pa zelo zelo pomemben vir financiranja. Preslišani so bili vsi apeli vladi oz. MF, da nesorazmerno stiskamo ravno najšibkejše in v nekakšnem prehodnem obdobju je celo neodgovorno spodbujeno zadolževanje teh najšibkejših občin. V ZOS ocenjujemo, da je sistem financiranja občin primeren, seveda ga je možno še izboljšati, predvsem pa ga moramo spoštovati in izvajati."

Poudaril je tudi, da je čimbolj skladen regionalni razvoj bistven za dolgoročen stabilni razvoj države in da so pokrajine pomemben razvojni instrument in zato "v združenju menimo, da je nujno dograditi sistem države skladno z našo Slovensko ustavo. Naj dam v razmislek predlog, da se pokrajine ustanovitvi na okvire obstoječih razvojnih regij."

Celoten nagovor je na voljo TU.

* * *


< ZAČENJA SE 2. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN