20.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NADOMESTNE ŽUPANSKE VOLITVE MARCA?

Ljubljana, 20. 12. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter Državna volilna komisija (DVK) predlagata, da bi se za dan razpisa nadomestnih županskih volitev določil 7. januar 2012, za dan glasovanja pa 11. marec prihodnje leto. Te bodo potrebne v 11 slovenskih občinah, saj so bili njihovi župani izvoljeni v DZ.


 

 

 

Občinske

volilne komisije v teh občinah morajo razpisati nadomestne županske volitve v

15 dneh po ustanovni seji državnega zbora. Pri odločitvi o tem, kdaj bodo

volitve v njihovi občini, so sicer komisije samostojne, tako da se načeloma

lahko odloči vsaka po svoje, a v SVLR in v DVK priporočajo, da se za dan

izvedbe glasovanja za vse občine določi isti dan. To je možno glede na to, da

bo vsem županom istočasno prenehal mandat. Za dan volitev predlagajo 11. marec

2012, je zapisano v gradivu, ki so ga objavili na spletni strani SVLR.
 
Zakon o poslancih namreč

določa, da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha funkcija, ki

ni združljiva s funkcijo poslanca, torej tudi funkcija župana ali podžupana.

Vsi župani in podžupani, ki so bili izvoljeni za poslance, lahko po zakonu

opravljajo svoji funkciji polno z vsemi pooblastili do 24. ure dne, na katerega

je konstituiran državni zbor.
 
Podžupani, ki so bili

izvoljeni v državni zbor, pa bodo še vedno lahko opravljali funkcijo občinskih

svetnikov v občinah, če so bili tja izvoljeni in jih je torej župan za

podžupane imenoval iz vrst svetnikov.
 
Občine, katerih župani bodo

poslej poslanci, bodo do nadomestnih županskih volitev vodili podžupani. Ti

bodo le začasno opravljali funkcijo župana, kar pa, kot opozarjajo na SVLR, ne

pomeni, da podžupan "postane" župan ali "vstopi" v funkcijo

župana in podobno. Ne bo imel namreč pravic, ki jih zakon o lokalni samoupravi

daje županu zaradi njegovega statusa.
 
Taka pravica je denimo

odločitev o tem, ali bo funkcijo župana opravljal poklicno ali nepoklicno. Za

podžupane, ki bodo začasno vodili občine, tako velja, da če so opravljali

funkcijo podžupana poklicno, bodo tudi funkcijo župana opravljali poklicno,

medtem ko nepoklicnemu podžupanu ob nastopu funkcije župana pripada plačilo za

nepoklicno opravljanje funkcije župana.
 
Na SVLR namreč opozarjajo, da

ne bi bilo primerno, da bi podžupan zaradi začasnega opravljanja funkcije

župana spremenil svoj delovno pravni status, torej da bi bil prej nepoklicni

podžupan, nato pa bi funkcijo župana opravljal poklicno.
 
Medtem ko podžupan začasno

opravlja funkcijo župana, mu njegove pravice podžupana mirujejo. V času

opravljanja županske funkcije tako nima pravice glasovanja in ne vodi delovnih

teles občinskega sveta oziroma ne sodeluje kot član pri njihovem delu. Na SVLR

pa poudarjajo, da bo moral kot začasni zakoniti zastopnik občine ravnati zelo

zadržano in sprejemati nekatere odločitve, ki bodo časovno vezane le na čas do

volitev.


< NA SEJI PREDSEDSTVA TUDI O SODELOVANJU S PRIHODNJO VLADO