09.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANOV

Ljubljana, 9. 1. 2012 -  Iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so sporočili, da so 6. januarja 2012 na sestanku predstavnikov državnih organov z Ministrstvom za notranje zadeve, Direktoratom za upravne notranje zadeve ob upoštevanju določb Zakona o evidenci volilne pravice in Zakona o lokalnih volitvah sprejeli naslednja sklepa: 

1.  Ministrstvo za notranje zadeve bo na podlagi pooblastil

upravnih enot, poleg priprave podatkov za volilne imenike izvedlo tudi tisk

volilnih imenikov. Ministrstvo za notranje zadeve bo občinam izstavilo račun za

refundacijo stroškov.


2. Za izdelavo obvestil volivcem bo Ministrstvo za notranje zadeve posredovalo

občinskim volilnim komisijam ustrezne podatke, občinska volilna komisija pa sama

naroči tisk oziroma izdelavo obvestil volivcem.

Za vsa vprašanja v zvezi

z izvajanjem Zakona o evidenci volilne pravice lahko kontaktirate Ministrstvo

za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, e-naslov gp.mnz@gov.si ali alenka.colja@gov.si.

  


< NAVODILA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012