12.01.2015 Starost: 7 let

NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 12. 1. 2015 - Na Ministrstvu za finance je danes sledilo nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015.


Glede nakazila dohodnine za pokrivanje primerne porabe v letu 2015 je Ministrstvo za finance pojasnilo, da bodo tudi nadaljnji obroki nakazani v enaki višini kot prvo nakazilo, do 20. januarja pa bo nakazana še finančna izravnava, tako da bodo izplačila občinam v višini, skladni z veljavno zakonodajo (ZIPRS1415 – povprečnina v višini 525 evrov) . Na zaprosilo predstavnikov občin je bilo tudi sklenjeno, da se občinam pošljejo obvestila in izračuni izplačil.

Glede predloga interventnega zakona, pripomb nanj in finančnih učinkov predloga zakona bo predvidoma v petek še dodaten sestanek. Ministrstvo za javno upravo sicer ocenjuje, da naj bi bilo na podlagi  interventnega zakona možen prihranek do 15 milijonov evrov, prav tako pa naj bi določeni posrednih učinki ukrepov, ki niso predmet sprememb zakonodaje,  dodatna dva milijona prihranka naj bi prinašal tudi dogovor na področju plač.

S strani združenj občin je bilo opozorjeno, da bodo potrebne sistemske spremembe. Predlogi sprememb v interventnem zakonu so sicer dobrodošli, ne dajejo pa takojšnjih finančnih učinkov, prav tako pa finančni učinki ne bodo takšni, kot ocenjuje MJU, smo opozorili. S tega stališča je bil s strani občin podan tudi predlog, da se v prvi polovici leta določi temu ustrezna povprečnina, v drugi polovici leta pa se ob sistemskih spremembah zakonodaje, ki bo dala dejanske učinke (prihranke), ustrezno prilagodi višina povprečnine. Glede opredelitve do navedenega predloga državna sekretarka mandata ni imela.

Državna sekretarka Mateja Vraničar je povedala, da glede na zahtevo za zmanjšanje primanjkljaja državnega proračuna pod 3 % BDP in glede na ukrepe na prihodkovni in odhodkovni strani morajo ministrstva znižati svoja pričakovanja za 550 milijonov evrov, v ta okvir pa sodi tudi 95 milijonov manj sredstev v povezavi s povprečnino in sredstvi za sofinanciranje investicij. S tega vidika MF ne odstopa od svojih izhodišč: povprečnine v višini 494 evrov in ukinitve sredstev za sofinanciranje investicij, prav tako pa želijo, da preverimo predlog o ukinitvi solidarnostne izravnave do primerne porabe. Če bi se dogovorili o določenem znižanju povprečnine, potem bi določen znesek sredstev za sofinanciranje investicij lahko ohranili.

Določen napredek je bil sicer storjen tudi na izhodiščih s strani občin, saj je MF pripoznal kot izhodiščno povprečnino za nadaljevanje pogajanj v višini 536 evrov (do sedaj so vedno izhajali od 525 evrov, torej iz veljavno določene povprečnine), prav tako pripoznavajo zahtevo združenj občin po ohranitvi sredstev za sofinanciranje investicij v višini 2 %.

 


< MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI