08.07.2015 Starost: 7 let

NADALJEVANJE POGOVOROV Z VLADO O VIŠINI POVPREČNINE V LETU 2015

Ljubljana, 8. 7. 2015 - Včeraj je na Ministrstvu za finance je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in predstavniki združenj občin, na temo pregleda predlogov sprememb predpisov za znižanje stroškov občin, ki so jih pripravili na ministrstvih.


V gradivu, ki so ga združenja prejela, so navedeni  prihranki za občine za drugo polovico leta 2015 v znesku 9.066.700 EUR. Združenja so ob pregledu opozorila, da navedene spremembe ukrepov ne bodo prinesle navedene višine prihrankov, vsaj ne v letu 2015, poleg tega pa večina ukrepov ne zadeva vseh občin, tako da bi se morebitni prihranki pojavili samo v nekaterih občinah. Naj spomnimo, da je bilo v predhodnih pogajanjih in podpisanem Dogovoru rečeno, da bodo ukrepi sistemski.

Vladna stran je po končanem pregledu ukrepov povedala, da nima mandata, da bi lahko predlagala drugačno višino povprečnine ter da o višini povprečnine odloča Vlada RS, pred obravnavo predloga v Državnem zboru.


Združenja so predstavnike Vlade RS zopet opozorili, da je v že podpisanem dogovoru jasno napisano, da se je Vlada zavezala, da bo do 30.6.2015 s sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin v višini 22 milijonov evrov na letni ravni ali drugače zagotovila sredstva, ter da do sedaj dejansko ne vidijo nikakršnih prihrankov za občine s katerimi bi Vlada lahko upravičevala znižanje povprečnine.

* * *


< DELOVNI TELESI DRŽAVNEGA SVETA ZA OHRANITEV POVPREČNINE V VIŠINI 525 EVROV TUDI V DRUDI POLOVICI 2015