13.09.2017 Starost: 5 let

NADALJEVANJE POGOVOROV O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH - MF PODAL MINIMALNI PRIBLIŽEVALNI PREDLOG

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Danes so se nadaljevali pogovori med finančnim ministrstvom in združenji občin glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Do zbližanja stališč ni prišlo, Ministrstvo za finance je delno popravilo svoj predlog.


Spomnimo. Ministrstvo za finance je kot izhodišče za financiranje občin v prihodnjih dveh letih, ki ga je v začetku avgusta predstavilo združenjem občin, za leto 2018 predlagalo dvig povprečnine za deset evrov na 546 evrov, za leto 2019 pa povprečnino v višini 550 evrov. Investicijski transfer bi ostal v enakih okvirih, kot velja letos, vendar v spremenjenem deležu nepovratnega in povratnega dela, in sicer v višini 3 % investicijskega transfera in možnost dodatne zadolžitve v višini 2 %.

 

Danes je finančno ministrstvo podalo približevalni predlog, za katerega je ministrica Mateja Vraničar Erman zatrdila, da več ne morejo dati,  in sicer:

 

  • za leto 2018 predlagajo dve varianti: povprečnina v višini 546 evrov, ukinitev ukrepa omejitve presežka nad primerno porabo (POs), investicijski transfer v višini 3 % nepovratnih sredstev in 2 % povratnih sredstev ALI povprečnina v višini 548 evrov, omejitev presežka nad primerno porabo do ½, investicijski transfer v višini 3 % nepovratnih sredstev in 2 % povratnih sredstev;
  • za leto 2019: povprečnina v višini 556 evrov, presežek nad primerno porabo občine dobijo v celoti, investicijski transfer v višini 3 % nepovratnih sredstev in 2 % povratnih sredstev. Ohranitev višine investicijskega transfera, ker naj bi po dogovoru za razvoj regij bila v 2019 občinam za investicije na voljo evropska sredstva.

 

Predstavniki združenj občin smo pozvali, da se občinam zagotovi zakonsko določena povprečnina oz. vsaj določi prehodno obdobje, v katerem naj bo ta dosežena npr. do leta 2020.

 

Predstavnika ZOS, Jurij Lep in Franci Rokavec, sta med drugim opozorila tudi na pomembnost investicijskega transfera za manjše oz. šibkejše občine. Ker različni instrumenti financiranja občin pomenijo različen učinek za različne občine, smo pozvali, da je njihova (postopna) uveljavitev do polne vrednosti vzajemna, torej da se sorazmerno zvišujeta investicijski transfer in presežek nad primerno porabo kot seveda tudi povprečnina.  Opozorili smo tudi, da vlada začenja pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in odpravi varčevalnih ukrepov, kar po naši oceni ni zajeto v predlaganem zvišanju povprečnine, prav tako niso upoštevane nove zakonske obveznosti občin in naslova nove prostorske in gradbene zakonodaje. Ministrici pa smo tudi predočili, da občinam pripada 54 % dohodnine in da bi bila glede na pobran obseg dohodnine povprečnina lahko bistveno višja.

 

Ministrica je predloge oz. pozive občin v veliki meri zavrnila. Časovnica za (postopno) uveljavitev zakonsko določene povprečnine do leta 2020 ni izvedljiva, okvir za višino povprečnino namreč določa tudi javnofinančni stanje države. Kakšna bi bila lahko časovnica uveljavitve polne povprečnine, bo MF pripravil do naslednjega tedna. Prav tako bodo pripravili izračune primerne porabe po posamičnih občinah na podlagi  približevalnega predloga. Naslednji (in najverjetneje tudi zadnji) sestanek bo v drugi polovici prihodnjega tedna. Povprečnina in ostali prihodki občin morajo biti določeni do 29. septembra, ko bo vlada potrjevala proračunske dokumente.

 

Dr. Roman Lavtar je prenesel opozorilo Ministrstva za okolje in prostor, da na datum 11. 9. 2017 kar 46 občin nima ustreznih odlokov o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Občine pozivajo, naj sprejmejo nove odloke, v nasprotnem primeru obstaja bojazen, da  lahko ostanejo brez prihodkov iz naslova NUSZ.

 

 


< SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN