25.01.2017 Starost: 6 let

NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE POVPREČNINE ZA LETOS IN 2018

Ljubljana, 24. 1. 2017 – Vodstva združenj občin in predstavniki finančnega ministrstva in Ministrstva za javno upravo so se sestali na nadaljevanju pogovorov o dvigu povprečnine za letošnje leto in za leto 2018. MF za letos predlaga dvig letošnje povprečnine za tri evre, za prihodnje leto pa za približno osem evrov. Predstavniki občin zahtevamo več, kljub kompromisnemu predlogu pa se številke še vedno razlikujejo.


Vnovični pogovori o višini povprečnine so posledica dogovora sindikatov javnega sektorja in Vlade, katerega finančne posledice so ocenjene na 56 milijonov evrov v letošnjem letu. MF trdi, da bo od tega na občine odpadlo 4,8 milijonov evrov oz. 8 %. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je ponovno opozoril, da v tem izračunu ni upoštevan vpliv dviga plač na cene oskrbe v domovih za starejše, tudi sicer pa so učinki za občine izredno skromno ocenjeni.

 

Kompromisni predlog, ki je bil podan in s katerim bi upoštevali, da bo dodatnih stroškov v javnem sektorju v breme občin za 12,5 %, kar pri skupnem povišanju za 56 milijonov evrov pomeni sedem milijonov evrov. V skladu s predlogom bi se povprečnina letos zvišala za 3,5 evra, torej s sedaj določenih 530 evrov na 533,5 evra na prebivalca. MF je nekoliko dvignil prvotni predlog, in sicer iz 2,4 evra na 3 evre, obljubili so tudi, da bodo ponovno pogledali učinke dviga plač v domovih za starejše.

 

Pri predlogu višine povprečnine za prihodnje leto je razkorak med predlogom občin in MF večji. Ministrstvo je za leto 2018 predlagalo zvišanje povprečnine za osem evrov (na 544 evrov), občine pa za dobrih 11 evrov (na 547 evrov).

 

Kljub vsem kompromisnim predlogom pa smo ponovno opozorili, da je glavni problem prenizko določena osnovna povprečnina.

 

Predstavniki mestnih občin, predvsem MO Ljubljana in MO Maribor, so opozarjali, da na področju plač mestnim občinam hitreje rastejo stroški kot pa sredstva, ki jih dobijo. Ponovno so se zavzeli za spremembo formule primerne porabe. MOL ponovno poziva, da se pri izračunu primerne porabe upošteva tudi prebivalce z začasnim prebivališčem, daljšim od enega leta.

 

Dogovorjeno je bilo, da nadaljnji sestanki v tej fazi niso potrebni. Ministrstvo bo o svojem stališču do zadnjega predloga občin združenja obvestilo pisno.

 


< ŽUPANI NA PROTEST NA SEJO DZ ZARADI ODPOKLICA ŽUPANA