29.09.2015 Starost: 7 let

NADALJEVANJE POGAJANJ O PLAČAH MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Predstavniki Vlade in sindikatov javnega sektorja so štiri ure sedeli za skupno mizo. Sindikati naj bi vladni strani pojasnili, o čem so se pripravljeni pogajati in o čem ne. Zdaj naj bi bila na potezi vlada, ki naj bi o tem razpravljala na četrtkovi seji. Znova naj bi se sestali drugi teden, o natančnem datumu pa se bodo še dogovorili.


Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja so vladni strani pojasnili, da je njihov vstop v pogajanja možen "pod njenim izhodiščnim pogajalskim predlogom". Za začetek tako po Štrukljevih besedah pričakujejo, da bi Vlada šla nižje od izhodiščnega predloga iz junija, o ukrepih, s katerimi je ta svoj predlog še zaostrovala, pa se niso pripravljeni pogajati. A sindikati glede vstopa v pogajanja niso enoti, s predlogom se po Štrukljevih besedah strinja večina, ne pa vsi.

 

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je dejal, da se mu zdi nerazumno, da izgubljajo čas okoli tega, kje dejansko sploh začeti. Po njegovih besedah je vse, kar so predlagali, na mizi in tudi predmet pogovorov. Ugotavljal je tudi, da tokrat kakšnega pomembnega koraka naprej niso naredili, so se pa po njegovih besedah pogajanja dejansko začela že prejšnjikrat, ko je bil sprejet poslovnik. Že ob prihodu je minister dejal, da so ukrepi, ki so bili zapisani junija, vrednostno popolnoma enaki tistim, ki so na mizi sedaj. Vsi predlogi, kako doseči predviden finančni okvir, pa so popolnoma odprti, je dejal.

 

Vladna stran je namreč že junija izrazila željo, da bi pri plačni masi dosegli prihranek v višini 310 milijonov evrov, a sindikatom ni dala pojasnila, kako do celotnega zneska. Pod vprašajem je bilo 165 milijonov evrov.

 

Od varčevalnih ukrepov, ki bi se sicer s koncem leta sprostili, je takrat predlagala podaljšanje znižane vrednosti plačnih razredov, zamrznitve izplačevanja redne delovne uspešnosti in znižanega plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

 

Kasneje je k temu dodala še nižji regres za letni dopust in delno zamrznitev premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter nazadnje podaljšanje nekaterih ukrepov iz zakona za uravnoteženje javnih financ.

 

Med točkami, o katerih se sindikati tako sploh niso pripravljeni pogajati, je znižan regres, pri nekaterih drugih ukrepih pa naj bi si želeli vsaj postopne sprostitve že v letu 2016. Med njihovimi zahtevami naj bi tudi bilo, da se umaknejo pripravljene zakonske rešitve glede spreminjanja zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih. Prav tako imajo nekateri sindikati še posebne zahteve s svojega področja. (Vir: STA)

 


< ZLOŽENKA ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE, OKOLJSKE IN ZDRAVSTVENE VARNOSTI