16.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NADALJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S TARIFAMI ZA JAVNO PRIOBČITEV GLASBENIH DEL NA OBČINSKIH PRIREDITVAH

Trzin, 16.11.2010 – Danes je na Združenju skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (v nadaljevanju SAZAS) potekal nadaljevalni sestanek v zvezi s tarifami za javno priobčitev glasbenih del na različnih prireditvah in koncertih. Sestanka pod vodstvom predstavnikov SAZAS smo se udeležili tudi predstavniki Združenja in Skupnosti občin Slovenije.


Sestanek je za razliko od predhodnega z dne 21.10.2010 potekal v manjši zasedbi, in se je tako nanašal samo na razmerje med SAZAS in občinami. Predstavniki SAZAS namreč menijo, da se bo lažje najprej dogovoriti s posameznimi ciljnimi skupinami, potem pa skleniti skupni krovni sporazum. Tema današnjega sestanka je bila tako le določitev osnutka višine tarif za javno priobčitev glasbenih del na občinskih prireditvah.

 

Predstavniki SAZAS so na predhodnih sestankih že ponudili 20 odstotni popust ob pravočasni prijavi dogodka, tokrat pa so ponudili še dodatni 30 odstotni popust za brezplačne prireditve in 20 odstotni popust za normalne plačljive prireditve. Dodali so tudi, da v kolikor bo steklo elektronsko poslovanje, bo upoštevan še dodaten popust v višini 5 odstotkov. Predlog dogovora bo vseboval tudi določbo, da bi občine prireditve vsakokrat prijavile za nazaj do 15ga v mesecu.

 

S SAZAS nam bodo v prihodnjih dneh posredovali tudi vzorčen izračun za posamezno prireditev, tako, da bo natančno razvidno obračunavanje in predlagani popusti.


< ZOS PONOVNO PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA