22.12.2021 Starost: 1 let

NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA DO 2027

Ljubljana, 22. 12. 2021 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 2027 in predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja voda ter jih posredovalo v javno obravnavo. Rok za pripombe je 14. 6. 2022.


MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda, pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost, da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.

MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabijo še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo ali obremenjujejo vodno okolje.

MOP bo naslednjih mesecih pripravil delavnice, prvo že v mesecu januarju s predstavniki lokalnih skupnosti. O terminu vas bomo pravočasno obvestili.

Oba predloga načrtov in predlog programa so na voljo TU.

Vaše predloge, pripombe in mnenja lahko posredujete do 14. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< VLADA RS SPREJELA UREDBO O IZVAJANJU JAVNEGA NAJEMA STANOVANJ