22.07.2014 Starost: 8 let

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI INDRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014

Ljubljana, 22.7.2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 66. redni seji 17.7.2014


Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

V načrtu so upoštevani načrtovani najpomembnejši programi ter aktivnosti ministrstev in vladnih služb ter sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2014. Programe in naloge iz državne pristojnosti, določene v načrtu, pri svojem delovanju upoštevajo nevladne organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Upoštevajo pa jih tudi občine pri sprejemanju svojih programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo v letu 2014 usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev določenih z nacionalnim programom, in sicer izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih, povečevanje zmogljivosti opazovalnih omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti ob
nesrečah zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme.

Vsi nosilci nalog in odgovornosti na vseh področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni, regijski ali lokalni ravni morajo v razmerah zaostrenih gospodarskih in drugih razmer v letu 2014 pri uresničevanju temeljnih ciljev in nalog iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotoviti predvsem to, da se ne zmanjša dosežena raven
pripravljenosti za odzivanje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri odpravi posledic nesreč.

Več si preberite TU.

* * *


< ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI