19.06.2013 Starost: 7 let

NAČIN ODDAJE ZAHTEVKOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 6. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na seminarju, ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije, predstavilo način oddaje zahtevkov za izplačilo sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin z uporabe spletne aplikacije.


Rudolf Rome, MGRT, je predstavil zakonodajni okvir koriščenja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, predstavnik razvijalcev aplikacije pa je na dveh primerih predstavil posamezne korake za vnos zahtevka za izplačilo. Aplikacija je še v fazi testiranja, predvidoma naj bi se zagnala 1. julija.

Vnos zahtevka v spletno aplikacijo ne nadomešča pošiljanja zahtevkov po pošti, potreben je vnos zahtevkov v aplikacijo in oddaja  v fizični obliki. Vnos zahtevkov bo  mogoč do 2. novembra 2013, ko se aplikacija zapre (zaradi praznikov je potrebno biti  pozoren, da bodo občine to storile pravočasno), v primeru dve ali večletnih projektov se aplikacija ponovno odpre 2. decembra 2013.

Predstavitve se je udeležilo 100 predstavnikov občin, organiziramo pa še eno predstavitev načina oddaje zahtevkov v spletni aplikaciji, in sicer 21. 6. 2013 v Slovenski Bistrici.


< DOMAČI ZAKOL IN USTREZNA ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV