30.09.2013 Starost: 10 let

NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2014

Ljubljana, 30. 9. 2013 - Danes je na Zavodu RS za zaposlovanje potekal delovni sestanek o izvajanju programov javnih del v letu 2014. Na sestanku so predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavile novosti v zvezi z javnim povabilom za izbiro izvajalcev javnih del. Javno povabilo bo na spletnih straneh Zavoda objavljeno v začetku novembra.


Za izvajanje javnih del se v državnem proračunu za leti 2014 in 2015 namenja več sredstev kot dosedaj.

Ciljna skupina ljudi, vključenih v javna dela, bo izključno dolgotrajno brezposelni, ki so na zavodu za zaposlovanje prijavljeni vč kot leto dni.  Katere bo ciljna skupina za podaljšanje zaposlitve, bo objvaljeno v katalogu javnih del na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. V program javnih del bo posameznik lahko pri istem izvajalcu največ 24 mesecev. V sam program javnih del se lahko že sedaj vključi tudi pripravnik. Predstavniki občin so bili opozorjeni, da so brezposelne osebe napotene na opravljanje del in da ne gre za sistematizirana delovna mesta.

Med novostmi tokratnega javnega povabila za izbiro izvajalcev javnih del je ta, da se bo lahko posameznika še v času prejemanja nadomestila zaposlilo na javnih delih in bo tako prejel plačo za polovični čas in tudi polovično nadomestilo. Prav tako bo določena tudi ciljna skupina za pridobite določenih znanj in veščin. Pripravljen pa bo tudi pravilnik o izboru in izvajanju javnih del.

V okviru programov javnih del bo več pozornosti namenjene spodbujanju socialnega podjetništva. Tako bo tokratno javno povabilo sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer iz klasičnega kot sedaj in sklopa razvoja socialnih podjetij tipa B (stalno zaposlovanje težko zaposljivih oseb).

Na spletni strani Zavoda bo objavljen Katalog programov javnih del in vloga za soglasje, kar naj bi bila osnova za dogovarjanje z izvajalci in naročniki.

Občine so bile zaprošene, da s svojimi predlogi aktivno sodelujejo pri njegovem sooblikovanju. Svoje predloge lahko pošljte na mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si in jih bomo posredovali pristojnim na zavod. Prav tako pa so bile pozvane k pripravi nabora ustreznih programov in kriterijev, na podlagi katerih se dodeljujejo javna sredstva. 

* * *

 

 


< 17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS