27.05.2016 Starost: 7 let

NA USTAVNEM SODIŠČU PREDLOG ZA TAKOJŠNJO UVEDBO POKRAJIN

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V Forumu za Goriško so na ustavno sodišče vložili pobudo, naj državnemu zboru naloži čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. Pokrajine so že 25 let zapisane v ustavi, a politična volja doslej nikoli ni bila dovolj poenotena, da bi jih tudi dobili. (Vir: Dnevnik, 27. 5. 2016)


Forum za Goriško je na ustavno sodišče vložil pobudo, naj sodišče pozove državni zbor k čimprejšnji ustanovitvi pokrajin. V nasprotnem primeru pobudniki opozarjajo na okrepljeni državni centralizem, razgrajevanje regionalnih središč, povečevanje družbeno-gospodarskih razlik med regijami in praznitev obmejnih območij Slovenije. Prepričani so, da bi se država z njihovo ustanovitvijo razbremenila množice regionalnih problemov in se lažje posvetila velikim državnim problemom in nujnim reformam. V forumu zagovarjajo ustanovitev osmih ali več pokrajin in odklanjajo razvoj zgolj na osi Koper–Ljubljana–Maribor.

Škoda zaradi neustanovitve pokrajin

Člani foruma opozarjajo, da je trenutno stanje na področju lokalne samouprave nezakonito in protiustavno. Pokrajine, druga stopnja lokalne samouprave, že 25 let ostajajo zapisane zgolj v ustavi. Neprestano odlaganje sprejema pokrajinske zakonodaje je po njihovem mnenju prineslo in povzročilo že dovolj škode in okrepilo centralistični razvoj Slovenije. »Državni organi so neposredno in prek paradržavnih institucij sistematično rušili regionalne centre, potencialna središča in sedeže pokrajin, z izgovarjanjem na reorganizacije, racionalizacije in modernizacije. Tako se vedno bolj siromašijo in praznijo obmejna območja, kar je v nasprotju s slovenskimi nacionalnimi interesi,« je prepričan predsednik foruma Boris Nemec. Pri pobudi se mu pridružujejo nekdanji predsednik višjega sodišča v Kopru in Novi Gorici Boris Kovšca, nekdanji novogoriški župan Jože Šušmelj in strokovnjak za lokalno samoupravo Cvetko Vidmar.

Šušmelj opozarja na pomembno vlogo pokrajin v meddržavnem sodelovanju. »Sodelovanje je ob celotni naši meji z Italijo v primerjavi s preteklostjo zamrlo. Če bi imeli regijo, bi se čezmejni odnosi bolje razvijali,« je prepričan. Vidmar pa svari, da aktualni poskusi prepričevanja, da so pokrajine organizacijsko in finančno prevelik zalogaj, ne temeljijo na realnosti, temveč zgolj na strahu države pred izgubo oblasti nad delom zadev in sredstev.

Država: Pokrajine politično neizvedljive

Na ministrstvu za javno upravo se do pobude Foruma za Goriško ne želijo opredeljevati. Ugotavljajo pa, da je ustanovitev pokrajin v Sloveniji že dlje časa politično neizvedljiv projekt (zanj je potrebna dvotretjinska večina), a da Slovenija kljub temu regionalno povezovanje potrebuje. Vidijo ga v medobčinskem povezovanju. »Med oblikami medobčinskega sodelovanja je ena od možnih oblik zveza občin. S tem bi ustvarili trdnejše regionalne povezave in utrdili regionalno identiteto, ki bi v prihodnje ob širšem političnem soglasju lahko prerasla v pokrajino,« pojasnjujejo na ministrstvu, kjer so v zaključni fazi priprave strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. Slednja pokrajin trenutno ne uvršča v prvi plan.

Pobuda Foruma za Goriško je prva peticija s takšno vsebino, vložena na ustavno sodišče. Več predlogov za ustanovitev posameznih pokrajin je bilo leta 2006, pred spremembo ustave, vloženih v državni zbor.

* * *

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MAJA DO 3. JUNIJA 2016