28.10.2015 Starost: 7 let

NA UPRAVI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O ODPRAVI ANOMALIJ PLAČNEGA SISTEMA DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 28. 10. 2015 - Danes je na Upravi RS za zaščito in reševanje je potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o odpravi anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju in o pripravi nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Pregledani pa so bili tudi podrobnejši kriteriji in razponi uvrstitev v plačne razrede direktorjev javnih zavodov gasilsko-reševalne službe.


Direktorji v javnem sektorju so v nov plačni sistem vstopili s 1. 3. 2006, to je pred prehodom drugih javnih uslužbencev in zato se je v praksi izkazalo, da v posameznih primerih uvrstitve podrejenih presegajo uvrstitve direktorjev. Poleg te anomalije so se v obdobju uporabe uredbe v praksi zaznale anomalije, in sicer metodologija za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede je prezapletena in netransparentna, podrobnejši kriteriji ter njihove vrednosti po posameznih dejavnostih so ponekod neustrezni in tudi sam obseg normativnega urejanja plač direktorjev.

Predstavniki gasilsko reševalnih zavodov so predstavili predloge, ki so jih oblikovali znotraj svojih organov in delovnih teles. Na podlagi pripravljenih izhodišč naj bi bili direktorji javnih zavodov gasilsko reševalne službe uvrščeni v plačilne razrede med 40 in 52 plačnim razredom. Njihovi predstavniki predlagajo, da so uvrščeni v plačilne razrede med 42 in 54 plačilnim razredom. Predlagana je tudi poenostavitev kriterijev uvrščanja v plačne razrede, in sicer naj se uporabljajo trije glavni kriteriji – število prebivalcev kot glavno merilo (40%), število zaposlenih (40%) in proračun enote (20%). Pri proračunu enote bi veljalo le-tega razdeliti na del, ki ga zavod prejme iz občinskega proračuna in del, ki je lastni prihodek zavoda. Pri tem kriteriju, bi moral biti javni del proračunskih sredstev prevladujoč.

Predstavniki občin so izrazili podporo gasilsko reševalnim zavodom pri želji, da uredijo področje plač direktorjev v svojem resorju, vendar ob tem opozorili, da bo sama uredba najverjetneje prinesla povišanje stroškov občinam, čemur pa bomo kot predstavniki občin nasprotovali.

* * *


< SEJA ODBORA ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI