20.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA SVLR OBJAVILI NOVE PODATKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 20.04.2009. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila po posvetovanju z Ministrstvom za finance in v zvezi z izvrševanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), na spletni strani SVLR,  nove podatke o sredstvih za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, uvrščenih v načrte razvojnih programov občin po drugem odstavku 21. člena v zvezi z 39. členom ZFO-1 za leti 2010 in 2011.< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 20. DO 24. APRILA