26.10.2016 Starost: 6 let

NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS, SOS, ZMOS O VARNOSTI SITUACIJI IN MIGRACIJAH

Ig, 26. 10. 2016 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala z ministrico za obrambo Andrejo Katič in državnim sekretarjem z notranjega ministrstva Boštjanom Šeficem . Predstavniki ministrstev so članom predsedstev občinskih združenj pojasnjevali, kakšna je spričo ilegalnih migracij varnostna situacija v Sloveniji in Evropi. Župani predvsem pri iskanju lokacij za sprejemne centre pričakujejo več komunikacije, Vlado pa pozivajo, naj za zagotavljanje varnosti nameni več sredstev.


Državni sekretar Boštjan Šefic je člane predsedstev združenj občin  seznanil s trenutno varnostno situacijo tako v Sloveniji kot v širši regiji. Kot je dejal, jim je poskušal pojasniti, zakaj so potrebni sprejemno-registracijski centri, ki so v javnosti naleteli na precej protestov. Območja, kjer bodo stali ti centri, so načeloma določena. Z občinami, kjer bi bili potencialno sprejemno-registracijski centri, vodijo pogovore ter iščejo skupne rešitve in kompromise. Je pa po njegovih besedah dejstvo, da morajo biti sprejemno-registracijski centri ob meji oziroma tam, kjer lahko pričakujemo morebitno povečanje ilegalnih migracij.

 

Šefic je še pojasnil, da se tudi z vodstvom Občine Črnomelj zelo konstruktivno dogovarjajo o lokaciji sprejemno-registracijskega centra. Po njegovih besedah iščejo kompromis, da bi lahko tako lokalna skupnost kot vsa društva normalno delovali, "hkrati pa tudi mi lahko opravimo naloge, ki smo jih dolžni".

 

Glede sprejemnega centra v Dobovi pa Šefic pojasnjuje, da bodo v obdobju šestih mesecev to lokacijo ukinili. Dobova je bila namreč v prejšnjem migracijskem valu izjemno obremenjena in "seveda so krajani utrujeni". A hkrati Šefic opozarja na dejstvo, da je tudi danes to ena od najmočnejših migracijskih poti za ilegalne migracije, morebiten umik s tega področja bi lahko povzročil varnostne probleme.

 

Glede iskanja lokacij za sprejemno-registracijske center predsednik Skupnosti občin Slovenije Bojan Kontič pravi, da je takšne objekte zelo težko umestiti v prostor. A je iz današnje razprave županov po njegovih besedah lahko zaznati razumevanje, da so lokalne skupnosti del države in da morajo skupaj urejati problematiko, "pred katero smo postavljeni ne po lastni krivdi". Župani so ob tem opozorili, da je treba resorje, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti, finančno okrepiti.

 

Tudi po besedah predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja današnje srečanje kaže na voljo po dogovarjanju, medtem ko so predstavniki občin izražali pričakovanje po aktivnejši komunikaciji. Občinska združenja so po njegovih besedah opozorila, da je varnostna situacija zahtevna, "temu primerno mora država ukrepati tudi skozi proračun".

 

Na vprašanje, kako bodo vodstva občin prepričala občane, da se v njihovih občinah postavijo sprejemno-registracijski centri, Smrdelj odgovarja, da se da s komunikacijo vse narediti. Če pa bi država uveljavila svojo voljo brez soglasja, pa bi bili "zelo verjetno na strani občanov".

 

Postavitvi ograje na mejo s Hrvaško pa predstavniki občin ne nasprotujejo. Po Šeficevih besedah je celo nasprotno, saj podpirajo ukrepe, ki so potrebni za ohranjanje situacije pod nadzorom. Dodal je, da tukaj večjih težav ni, poleg tega pa bodo kmalu sprejete spremembe zakona o nadzoru državne meje, kjer bo rešeno vprašanje odškodnin.

 

Državni sekretar je orisal tudi trenutno varnostno situacijo, ki je po njegovih besedah "bolj ali manj stabilna". A je treba računati tudi na situacije, ki ne bodo tako ugodne, zato "ne smemo biti naivni" in se moramo nanje pripravljati.

 

Današnjega srečanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu se je udeležila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič. Po njenih besedah je bilo srečanje namenjeno predvsem temu, da se župani še bolj seznanijo z izobraževalnim centrom ter tudi z resolucijo o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 


< OKTOBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS