04.12.2008 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NA SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O DVIGU POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V prostorih Združenja občin Slovenije je potekala 6. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri je sodelovala tudi ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.


 

čŒlani predsedstva in ministrica so bili seznanjeni z aktivnostmi ZOS na področju dviga povprečnine. Po mnenju članov predsedstva je vloga ZOS pri določitvi višine povprečnine ena izmed pomembnejših nalog. V ZOS smo pristopili k izdelavi kalkulacij na podlagi katerih bomo vladi tudi s številkami predstavili vrsto in obseg dodatnih nalog občin, ki naj bi vplivale na kar konkreten dvig povprečnine za leto 2009. Na predlog višine povprečnine smo v ZOS že podali pripombe, za pogajanja z vlado pa bomo skladno z usmeritvami s prejšnje seje predsedstva pogajalce ZOS opremili tudi z izračuni, ki bodo nasprotno stran prepričali, da občinam pripada višja povprečnina. Po trenutnih še nedokončnih izračunih bi se morala predlagana višina povprečnine povečati za približno od 25 do 35 EUR brez upoštevanega investicijskega transferja pri nalogah na področjih predšolske vzgoje in varstva kulturne dediščine. Po še nedokončanih analizah pa so bili investicijski transferi izjemno veliki.

 

čŒlani predsedstva so ministrico poleg navedenega seznanili z dosežki, cilji in problematiko na področju delovanja. Tako so med pomembnejšimi temami pri katerih želijo aktivno sodelovati izpostaviti področje financiranja občin, področje priprave pokrajinske zakonodaje, področje skladnega regionalnega razvoja, področje črpanja evropskih sredstev in področja mednarodnega sodelovanja.

 

Ministrico so seznanili tudi s problematiko razpršenih gradenj. Tako smo okoljsko ministrstvo opozorili na problematiko določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter o pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. V zvezi se tem se je na ZOS obrnilo nekaj občin, ki so nas opozorile, da je na podlagi navedenega pravilnika prišlo do situacije, da se nekatera zemljišča, ki so bila kupljena kot zazidljiva, s pravilnikom spreminjajo v kmetijska. Skladno s pravilnikom obstoječi objekti, ki so opredeljeni kot razpršena gradnja nimajo nikakršne možnosti dozidave ali nadzidave, kar v smislu ohranjanja razvoja in poseljenosti podeželja predstavlja izjemno pereč problem.

 

Med bolj prijetnimi temami tokratne seje pa bo prihajajoča slavnostna akademija ob 10. obletnici delovanja Združenja občin Slovenije. Združenje, ki bo 2. februarja prihodnje leto praznovalo svojo 10. obletnico delovanja, je bilo ustanovljeno zaradi porasta števila občin in njihovega neustreznega financiranja. Ob tej priložnosti bodo, za posebne zasluge pri ustanovitvi in delovanju združenja, županom, ki so sodelovali pri ustanovitvi podeljene plakete častnih članov. Tako bo naziv častnega člana prejelo 10 takratnih županov, in sicer občin Beltinci, Borovnica, Divača, Naklo, Podvelka-Ribnica, Preddvor, Rogašovci, Starše, Sv. Jurij ob Ĺ čavnici in Vodice. Na slavnostno akademijo, ki bo potekala na Brdu pri Kranju, smo kot slavnostno govornico in posebno gostjo povabili tudi ministrico mag. Zlato Ploštajner.

 

* * *


< INTERVJU Z MINISTRICO MAG. ZLATO PLOŠTAJNER