19.12.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA SEJI PREDSEDSTVA TUDI O SODELOVANJU S PRIHODNJO VLADO

Ljubljana, 19. 12. 2011 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 3. redni seji med drugim razpravljalo tudi o sodelovanju s prihodnjo Vlado RS. Predsedstvo se je odločilo, da najverjetnejšemu mandatarju posredujemo pismo, saj si nadejamo dobrega sodelovanja s prihodnjo vlado in smo v zvezi s tem želeli predstaviti nekaj predlogov.  V pismu smo med drugim zpredlagali ohranitev Službe

Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v sedanji obliki, saj je

pomembna vez med občinami in državo. Menimo, da službo lahko uspešno vodi tudi

državni sekretar, ki je neposredno podrejen predsedniku vlade. Prav tako se jo umesti znotraj enega resorja, vendar je izrednega pomena, da ostane pod

enotnim vodstvom in da ni razdeljena med različne resorje.

Predlagali smo tudi ustanovitev koordinacijske

skupine, katero bi vodil predsednik Vlade RS. V njej pa bi sodelovali župani na

eni strani in predstavniki Vlade RS na drugi strani. Namen koordinacijske

skupine bi bil razpravljati o aktualnih zadevah s področja lokalne samouprave

in tako priti do hitrejših rešitev pri težavah, s katerimi se srečujejo občine pri

vsakodnevnem delu.

Poleg navedenega pa smo v pismu predlagali:
- Racionalizacijo

na različnih področjih (znižanje standardov na področju socialnega

varstva,predšolske vzgoje..);
- Pospešitev

postopkov in skrajšanje rokov na vseh področjih (sprejemanje OPN-jev...);
- Ohranitev

sistema financiranja občin;Spremembo

Zakona  o  spodbujanju skladnega regionalnega

razvoja (svet regij);
- Prenos

nalog iz upravnih enot na občine (matični urad, prostor, kmetijstvo);
- Vzpostavitev

racionalnega sistema cen komunalnih storitev.

To je samo nekaj iztočnic, na katere smo v pismu želeli opozoriti. Hkrati smo tudi prosili, da bi predloge ZOS skušali upoštevali pri

oblikovanju koalicijske pogodbe. Prosili smo še, da bi nam

posredovali osnutek koalicijske pogodbe za področje lokalne samouprave in

regionalnega razvoja, saj menimo, da bi lahko na tem področju s skupnimi močmi

prispevali k boljšemu delovanju občin in oblikovanju ljudem prijazne lokalne samouprave.

 * * *


< USTAVNO SODIŠČE ZAVRNILO POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI NEZDRUŽLJIVOSTI ŽUPANSKE IN POSLANSKE FUNKCIJE