24.06.2015 Starost: 8 let

NA SEJI PREDSEDSTEV O NADALJNJIH KORAKIH GLEDE POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO 2015

Trzin, 24. 6. 2015 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala na skupni seji. Združenja občin vztrajajo, da Vlada RS povprečnino za obdobje julij – december 2015 določi v višini 525 evrov, v nasprotnem primeru se bo navedeno vsoto poskušalo doseči z ustreznimi pravnimi sredstvi.


Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je pred samo skupno sejo predsedstev vseh treh združenj sestalo na svoji četrti redni seji. Člani predsedstva so bili seznanjeni s potekom dosedanjih pogovorov glede povprečnine za drugo polovico leta 2015, pregledali so tudi nabor ukrepov, ki jih je Vlada RS pripravila z namenom izpolnitve 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 (zmanjšanje stroškov občinam za 22,8 milijonov evrov ali zagotovitev sredstev na drug način). Predsedstvo ZOS je ugotovilo, da nabor ukrepov ne prinaša ocenjenih prihrankov, ki so jih pripravili posamezni resorji, zato Združenje občin Slovenije vztraja, da se povprečnino za drugo polovico leta 2015 določi v višini 525 evrov. V kolikor se bodo pokazali dejanski finančni učinki ukrepov, pa naj se to upošteva ob določitvi povprečnine za prihodnje leto.

 

Tudi na skupni seji predsedstev vseh treh združenj je bilo zahtevano, da Vlada RS povprečnino za obdobje julij – december 2015 določi v višini 525 evrov. V kolikor bodo predlagani ukrepi dali dejanske finančne učinke, naj Vlada RS konec leta naredi poračun. Združenja občin bodo uporabila ustrezna pravna sredstva, v kolikor ta sklep ne bo realiziran. Prav tako je bilo sklenjeno, da se predsednika Vlade RS do konca julija pozove na sestanek z župani.

 


< O POVPREČNINI TUDI NA PRISTOJNEM PARLAMENTARNEM ODBORU