11.08.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NA RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO PRIJAVLJENIH 39 MUZEJEV

Ljubljana, 11.8.2009 - Na razpis ministrstva za kulturo, prek katerega imajo občinski in medobčinski muzeji možnost pridobili pooblastilo za opravljanje državne javne službe in s tem pravico do financiranja iz državnega proračuna, se je prijavilo 39 muzejev, med njimi tudi vloge vseh občinskih in medobčinskih muzejev, ki so vpisani v razvid muzejev.


Izbrane muzeje bo ministrstvo predlagalo vladi, ki bo s sklepom podelila pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, pri čemer bo ministrstvo preverjalo izpolnjevanje zahtev in standardov, s pooblaščenim muzejem in njegovim ustanoviteljem pa bo sklenilo pogodbo o financiranju izvajanja državne javne službe, s pojasnili na ministrstvu. Iz ministrstva so sporočili, da število pooblaščenih muzejev ni vnaprej omejeno in da bodo pooblastila lahko pridobili vsi muzeji, ki bodo izpolnjevali minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve ter standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva, določene s pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Na podlagi preverjanja teh zahtev bo šele razvidno, ali muzeji izpolnjujejo zahteve, ki so pogoj za pridobitev pooblastila. V primeru, da muzej, ki se poteguje za pridobitev pooblastila, ob izdaji sklepa o izbiri ne bo izpolnjeval vseh predpisanih zahtev in standardov, vendar je pooblastilo nujno za varovanje muzejskega gradiva v tem muzeju, bo določeno posebno prehodno obdobje, v katerem bo moral muzej standarde izpolniti. Omenjeni primeri se bodo reševali posamično in ob upoštevanju vseh razlogov in okoliščin, pomembnih za takšno odločitev ter na podlagi mnenja strokovne službe. Ministrstvo za kulturo je javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev objavilo marca letos. Prek njega pa bodo občinski in medobčinski muzeji lahko pridobili omenjeno pooblastilo in s tem pravico do državnih sredstev v višini 80 odstotkov.


< DOPIS MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR V ZVEZI Z NEVKLJUČEVANJEM OBČIN IN REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ PRI SPREJEMANJE AKTOV