24.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA PODLAGI AMANDMAJA NA PREDLOG NOVELE ZOFVI POSREDOVANEGA S STRANI ZOS PREKINITEV SEJE PRISTOJNEGA ODBORA DZ

Ljubljana, 24. 06.09- Poslanska skupina SDS je na seji odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino predlagala umik obravnave zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot je pojasnil vodja PS Jože Tanko, poslovnik namreč določa, da morajo lokalne skupnosti podati svoje mnenje o zakonskih določbah, ki se nanašajo na njihov položaj in pravice.


S predlaganimi spremembami zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) se spreminja sestava sveta šole, s čimer se "poruši razmerje znotraj sestave sveta", meni Tanko. Po sedaj veljavni zakonodaji so svet namreč sestavljali po trije predstavniki ustanovitelja oz. lokalne skupnosti, staršev in zaposlenih na šoli, novi predlog pa število zaposlenih povečuje na pet. Po Tankovih besedah je "lokalna skupnost tista, ki je v določenem delu ključen partner", zato je treba "zagotovo pridobiti mnenje lokalnih skupnosti". Združenje občin Slovenije pa je poslalo tudi "dopis, da želi sodelovati", je omenil Tanko. Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je ob tem dejal, da "gre za relativno spremembo moči" in to ni tak argument, da bi lahko bil sprejet kot argument za umik. Po njegovih navedbah je ministrstvo sicer imelo srečanja z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije, kjer so lahko izrazili svoje mnenje. Po navedbah Franca Jurija (Zares) sta bili mnenji obeh omenjenih organizacij lokalnih skupnosti posredovani in je sedaj vprašanje, "ali je s tem to, kar veleva poslovnik, že uresničeno ali ne". čŒe ne, bi to, tako Juri, pomenilo, da bi morali pridobiti mnenje vseh lokalnih skupnosti. Kot je dejal, so v poslanski skupini Zares sicer proti umiku te točke. Predsednica odbora Majda Potrata je pojasnila, da je zakon odboru v odločanje odredilo vodstvo DZ, ki ni presodilo, da se s tem krši poslovnik. Na Tankov predlog je predsednica sejo za pol ure prekinila. Tanko je namreč predlagal, da si v tem času pridobijo mnenje komisije za poslovnik, poslanska skupina pa se bo po njegovih navedbah v tem času dogovorila tudi, kako nadaljevati.


< PREDSEDSTVO NA MOP O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN