14.06.2019 Starost: 3 let

NA POBUDO ZOS BO VLADA RS OBČINAM POVRNILA STROŠKE

Ljubljana, 14. 6. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji redni seji med drugim sprejela odgovor na dopis ZDruženja občin Slovenije v zvezi s težavami občin, ki se soočajo s problematiko nelegalnih prehodov mej. Vlado RS smo v dopisu zaprosili naj občinam prisluhne in jim pomaga.


V dopisu, ki ga je Združenje občin Slovenije aprila 2019 naslovilo na Vlado RS opozarjamo na pereče težave občin, kjer se beleži povačno število nelegalnih prehodov mej. Med drugm smo opozorili na problematiko odstranjevanj odpadkov, ki jih prebežniki puščajo za sabo. Da so ti odstranjeni mora poskrbeti občina in tako nastajajo nenačrtovani stroški, ki niso zanemarljivi in mnogokrat občine ne vedo kako postopati. Kot primer smo navedli Občino Kostel, kjer bi po izračunih, v katere ni vštet prevoz odpadkov in uničenje, samo enkratna akcija pobiranja teh odpadkov občino stala 21.075€.

Vlada RS je maja sprejela sklep, na podlagi katerega bodo občine s to problematiko dobile te stroške povrnjene.Vlada je v odgovoru zapisala:
"Glede problematike odpadkov se vlada zaveda, da ima problem lahko več dimenzij. Odpadki na kraškem terenu in na območju turističnih con, krajinskih parkov in občutljivih ekosistemov nedvomno predstavljajo ekološki in zdravstveni problem, policiji pa onemogočajo učinkovito operativno delo. S tem v z
vezi je vlada 17. 5. 2019 sprejela sklep št. 35402-1/2019/6, v katerem je odločila, da za odstranitev odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, občinam povrne stroške odstranitve odpadkov. Podlaga za plačilo stroškov bodo informacije policije, iz katerih bodo razvidni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevek občine, ki bo ustrezno dokumentiran. "

Celoten odgovor je na vojo TU.

 

* * *

 


< Z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC O MOŽNOSTIH SODELOVANJA