25.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA OTVORITVI KMETIJSKO-ŽIVILSKEGA SEJMA V GORNJI RADGONI TUDI O ODPRAVI POSLEDIC NEURIJ

Ljubljana, 25. 8. 2008 — Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je na sobotni otvoritvi največjega slovenskega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni med drugim podrobneje predstavil tudi prizadevanja države za odpravo posledic nedavnih neurij.


 

Da bi kar najhitreje pomagali kmetom tudi po zadnjih neurjih, bo ministrstvo prizadetim oškodovancem predvidoma že v drugi polovici oktobra delno vnaprej izplačalo letošnje subvencije.

 

Za obnovo poškodovanih ali uničenih gospodarskih poslopij in trajnih nasadov z izjemo vinogradov bo ministrstvo predvidoma v začetku oktobra objavilo posebna javna razpisa. Z njima bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje novih ali obnovo poškodovanih objektov ter nakup pripadajoče kmetijske opreme. Z nepovratnimi sredstvi bo možno kriti od 40 do 60 odstotkov upravičenih stroškov, v primeru mladih gospodarjev ali kmetij na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, vodovarstvenih ali Natura 2000 območjih. Pri obnovi trajnih nasadov bo poudarek dan tudi postavitvi protitočnih mrež.

 

Ministrstvo bo po popisu nastale škode s strani občinskih komisij pripravilo program odprave posledic, ki bo vključeval dodatne stroške sanacije popolnoma poškodovanih kmetijskih zemljišč in kritje izpada dohodka v najbolj prizadetih trajnih nasadih v prihodnjem obdobju.

 

Vlada je namenila sredstva za sofinanciranje poseka poškodovanega gozdnega drevja in izgradnje za sanacijo gozda potrebnih gozdnih cest in gozdnih vlak v skupni višini do 915 tisoč EUR.

 

Sanacija na terenu že intenzivno poteka, do sedaj je bilo že saniranih cca. 57 tisoč m3 oz. 195 ha poškodovanih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije bo do konca prihodnjega tedna pripravil sanacijski program. Na podlagi opravljenih sanacijskih del bodo nato oškodovani lastniki gozdov lahko vlagali zahtevke za povračilo stroškov, prva plačila pa naj bi bila oškodovancem nakazana predvidoma konec septembra.

 

* * *


< ZA REGIONALNE POTENCIALE DOSLEJ RAZPISANIH 36 ODSTOTKOV EVROPSKIH SREDSTEV