18.11.2015 Starost: 7 let

NA MZZ SESTANEK O MAKROREGIJAH

Ljubljana, 18. 11. 2015 – Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bil sestanek na temo evropskih makroekonomskih strategij in aktivnostih Slovenije v tem okviru. Na sestanku, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki združenj občin in kohezijskih regij, je razprava tekla o skupnem interesu in možnih oblikah sodelovanja.


Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator  treh makroregionalnih strategij EU, v katere je vključena tudi Slovenija: Podonavske, Jadransko-jonske ter bodoče Alpske. Pri makroekonomskih strategijah gre za medvladno sodelovanje, kjer se nacionalni interesi posameznih držav na nivoju makroregije uskladijo in s tem lažje udejanijo ter tako bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne države in sočasno celotne regije.  Ker gre za uveljavljanje nacionalnih interesov, mora te udejanjiti vsaka država sama. EU makroregionalne strategije nimajo lastnih virov financiranja, lastnih institucij niti svojih pravnik okvirov, ampak uporablja obstoječe vire, institucije in (pravne) okvire. Več informacij o EU makroregionalnih strategijah je dostopnih tudi na spletni strani MZZ http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/

 

Ob razpravi, kakšna je lahko v tem procesu vloga združenj občin, Vzhodne in Zahodne kohezijske regije in ostalih obstoječih struktur npr. Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, smo se zavezali k medsebojni izmenjavi informacij, da »lahko informacije pridejo do pravih ljudi, potem pa se oni odločijo za sodelovanje«. Ni ovire, da občinski projekt ne bi dobil vloge makroekonomske strategije, mora pa imeti realizacija projekta učinek na širšem območju, da se lokalni interes prekrije z nacionalnim in hkrati regionalnim.

 

Predstavnici zunanjega ministrstva, Andreja Jerina, Bojana Cipot, pozivata k posredovanju idej in vsebin o možnem sodelovanju, mogoča pa bo tudi izmenjava idej z nacionalnimi koordinatorji.

 


< ŽUPANI NA TISKOVNI KONFERENCI OPOZORILI NA NEVZDRŽNO FINANČNO STANJE