22.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NA MZIP SESTANEK O PREDLAGANI PROSTORSKI ZAKONODAJI

Ljubljana, 22. 6. – Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je danes potekal usklajevalni sestanek med pripravljavci nove prostorska zakonodaje in predstavniki Skupnosti in Združenja občin Slovenije.


 

 

Tanja Bogataj,

namestnica generalnega direktorja, je pojasnila okoliščine nastajanja predlogov

novel zakona o prostorskem načrtovanju in zakona o graditvi objektov. Spremembe

so nastajale prav zaradi občin, želeli so izčistite postopke sprejemanja OPN,

da se stvari ne bi ponavljale, odpraviti stvari, ki nimajo dodane vrednosti, je

poudarila.  

Predstavniki

ministrstva so se sicer odgovorili na pisne pripombe skupnosti in združenja

občin, pojasnili določbe, ki so občinam sporne. Določbe glede legalizacije

črnih gradenj so izločene iz predloga zakona, problematika bo urejena v

posebnem zakonu. Glede dilem samooskrbe  objektov  s komunalno infrastrukturo so strokovnjaki

pojasnili, da je že zahteva evropskega prava, da samooskrbnih sistemov ne more

biti – v kolikor je na voljo komunalna infrastruktura, obstaja dolžnost

priključitve nanjo. Tudi sicer so strokovnjaki zagotovili, da so pripombe občin

v največji možni meri upoštevali.

Predloga zakonov

bosta šla naslednji teden v vladni postopek sprejemanja, nato pa bosta uvrščena

na julijsko sejo državnega zbora. Večje, sistemske spremembe zakonov načrtujejo

za jesen. 


< POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA NA PODLAGI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC