21.08.2013 Starost: 8 let

NA MKO SESTANEK O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Ljubljana, 21. 8. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek na temo predloga Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Pripravljavci osnutka programa so s predstavniki (združenj) občin pregledali podane pripombe na osnutek programa.


Glavna pripomba občin se je nanašala na ukrepe LEADER oziroma na dejstvo, da predlog programa ne vključuje ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, ki so bili v obdobju 2007-2013 poznani pod ukrepom 322 »Obnova in razvoj vasi« ter 323 »Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja«.

 

Kot so pojasnili pripravljavci dokumenta, je omenjeno področje še odprto vprašanje. Za ohranitev sredstev na podlagi 21. člena Uredbe RP/2013/EU (dosedanja ukrepa 322 in 323), govori več argumentov: velik interes, dobri projekti in tudi dobra izvedba projektov v zadnjem času; izključitev manjših projektov iz regionalnih razvojnih ukrepov. Če ministrstvu ne bo uspelo uveljaviti novega ukrepa na podlagi 21. člena uredbe, bodo poskušali kvoto 5% predvidenih sredstev (52 milijonov evrov)za ukrepe LEADER povečati za 2%.

 

Regionalni razvojni programi ne predvidevajo majhnih naložb, v prihodnji finančni perspektivi se usmerja v velike (regijske) projekte. Možnost za manjše projekte vidi kmetijsko ministrstvo v programu CLLD, v katerega vključuje kmetijski sklad (EKSRP) in ribiški sklad (ESRP). Za CLLD pa se še nista odločila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni razvoj)  ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Evropski socialni sklad).

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril, da je potrebno preučiti, kje se lahko sredstva najbolj koristno in učinkovito porabijo. Program razvoja podeželja namreč govori o razvoju podeželja, ne kmetijstva. Prerazporeditev sredstev je stvar dogovora, ministrstva pa morajo z občinami doseči soglasje o glavnih usmeritvah. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da občine odrečejo soglasje Partnerskemu sporazumu.


< NATEČAJ ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA V LETU 2013