17.01.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA MKO SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek o predlogu novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F),  ki so se ga udeležili predstavniki (združenj) občin in občinskih inšpektoratov.


 

 

Predlog novele

Zakona o varstvu okolja je bil v javni obravnavi do 15. januarja. Glavni razlog

za spremembo zakona je v prenosu evropske zakonodaje (trgovanje z emisijskimi

kuponi) v slovenski pravni red. Za občine pomembni spremembi pa se nanašata na

okoljsko dajatev in inšpekcijski nadzor.Predlagani zakon

spreminja določbo, ki je bila uveljavljena z ZFO-1A, po kateri so bile okoljske dajatve za obremenjevanje

okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura

lokalnega pomena, v celoti prihodek občin, na katerih je takšna obremenitev

nastajala. Po novi ureditvi bo del te dajatve ostal občini (30%), del (70%) pa

bo prihodek Eko sklada. Ministrstvo zatrjuje, da se prihodek občin iz tega

naslova (okoli 4 milijone evrov) ne bo zmanjšal, del, ki bo šel Eko skladu, pa

bo šel iz naslova zvišanja okoljskih dajatev, kar je bilo določeno s sklepom

Vlade RS.

Za občine najbolj problematičen je predlog, da se bo

nadzor nad delom predpisov, izdanih na podlagi Zakona o varstvu okolja, lahko

izvajal v okviru občinskih inšpekcij. Gre za področje obveznih državnih dimnikarskih

storitev in obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zakon

predvideva enoletno prehodno obdobje, v katerem bodo občinske inšpekcije začele

opravljati nadzor.

S strani občin je bilo opozorjeno, da prenos

pristojnosti nadzora občinskim inšpektorjem pomeni dodatne obremenitve

proračunov občin (dodaten kader, posledično pa tudi dodatna finančna

obremenitev), kar je nesprejemljivo, sploh z vidika zniževanja stroškov občinam,

k čemur se je zavezala vlada v okviru dogovora o povprečnini. Opozorjeno je

bilo tudi, da je problematičen nadzor občinskih inšpektorjev nad dimnikarji, prav

tako ni znan obseg nadzora občinskih inšpektorjev. 

Strokovnjaki ministrstva so obljubili, da bodo

nejasnosti glede pristojnosti občinskih inšpektorjev v 156.a členu zakona bolj

natančno opredelili, prav tako bodo pripravili finančno oceno prenosa

pristojnosti nadzora na občinske inšpektorje.

***


< IZVAJANJE 187. ČLENA ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC - OMEJITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA