24.09.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NA MKO SESTANEK GLEDE UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 24. 9. 2012 – Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je bil danes sestanek glede predloga uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sestanka so se poleg predstavnikov MKO udeležili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), UMAR-ja ter Združenja občin Slovenije.


 

 

Predlog uredbe je  pripravljen, problematična sta dva člena, ki

določata mehanizme dviga cen, saj UMAR nasprotuje uredbi zaradi vpliva dviga

cen komunalnih storitev na inflacijo. Po obrazložitvi težav, ki jih imajo občine

zaradi zamrznjenih cen, je bilo dogovorjeno, da bo MKO pripravil oceno dviga

cen komunalnih storitev, na podlagi katerih bo UMAR lahko pripravil svoje

mnenje na predlog uredbe.

S strani ZOS je bilo opozorjeno, da omejitev  dviga cen za 8% ne more veljati za vse občine

enako, saj le-te niso v enakem položaju. Občine, ki leta 2009 niso dvignile

cene komunalnih storitev, so namreč v bistveno slabšem  položaju. Nesmiselno je, da se lahko dvigujejo

cene goriv, elektrike, ne smejo pa se dvigniti cene komunalnih storitev. Prav

tako je nesprejemljivo, da občine pokrivajo razliko za storitve, ki bi jih

moral plačati uporabnik. ZOS predlaga dveletno prehodno obdobje, v katerem naj bi

prišlo do oblikovanja rednih cen. Sicer je pa odločitev oblikovanja cen

komunalnih storitev predmet urejanja več organov v občini, zato ni nevarnosti

za enormni dvig cen, kar je bojazen UMAR-ja.


< VLADA OPRAVILA RAZPRAVO O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI DVE LETI