04.04.2016 Starost: 7 let

NA MJU O UKINJANJU KRAJEVNIH URADOV

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Na Ministrstvu za javno upravo je v petek 1. aprila 2016 potekal sestanek, na katerem je bila predstavnikom občin predstavljena analiza delovanja upravnih enot v letu 2015 s posebnim poudarkom na obremenitvah krajevnih uradov in razlogih za krčenje njihove mreže. Sestanka se je udeležil tudi podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi.


Uvodoma je gospa Darja Dernovšek, Vodja Službe za upravne enote, predstavila analizo delovanja upravnih enot v preteklem letu in razloge za ukinjanje krajevnih uradov. Povedala je, da do sprememb prihaja na vseh 58 epravnih enotah v Sloveniji. O ukinitvi krajevnih uradov odloča načelnik upravne enote, minister pristojen za to področje, pa daje k temu zgolj soglasje. Med razlogi za ukinjanje krajevnih uradov je bil naveden manjši obseg dela in nalog ter manjše povpraševanje po storitvah, manj strank, večja mobilnost prebivalstva, ukinjanje krajevne pristojnosti, zmanjševanje števila zaposlenih (posledica prepovedi zaposlovanja).

Največ krajevnih uradov se je ukinilo v zadnjih šestih letih, in se je od števila 174 prišlo na 104. Samo v letu 2016 je bilo ukinjenih devet krajevnih uradov.

Župani in drugi predstavniki občin so si bili enotni, da ni govora o racionalizaciji dela, temveč o centralizaciji države. Izpostavili so, da je treba vsem državljanom omogočat enak dostop  do storitev in ukinjanje različnih služb te storitve zgolj oddaljuje od uporabnikov. Potrebo po reorganizaciji je bila z njihove strani razumljena, vendar so ob tem poudarili, da se je treba tega lotiti preudarno in po opravljenih predhodnih analizah. Poudarili so, da mora država pri ukinjanju krajevnih uradov in drugih državnih služb upoštevati tudi razpršenost prebivalstva, ki se razlikuje od občine do občine.

Podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij Lep je izrazil zaskrbljenost nad odnosom države do državljanov. Opozoril je, da se vse preveč gleda skozi številke in stroške ter vse premalo skozi ljudi. Dejstvo, da se na krajevnih uradih opravi vse manj upravnih in drugih nalog, je označil za logično, saj so krajevni uradi odprti po nekaj ur tedensko. Poudaril je, da si občine želijo malo več sodelovanja in dialoga.

Občine ponekod že sedaj nosijo breme stroškov delovanja krajevnih uradov, zato predstavniki občin ne vidijo težav, da bi del tega nosile tudi v prihodnje. Predlagali so tudi rešitev kadrovske zagate, in sicer na način, da bi zaposleni na občin opravljal naloge tako za občino kot za upravno enoto (npr. oseba bi 6 ur opravljala naloge za občino in 2 uri za upravno enoto). Državi so občine punudile roko pri reševanju problema, vendar so s strani predstavnikov MJU naleteli na negativne odgovore.

Predstavniki občin so izpostavili tudi dejstvo, da država vedno več obveznosti nalaga tudi občinam in ne le upravnim enotam. Razlika pa je v tem, da dražava občinam ob tem namenja vedno manj sredstev, naloge pa morajo biti kjub temu opravljene.

S sestankom razprava o ukinjanju krajevnih uradov še ni končana in dokončna in da je treba na podlagi konkretnih analiz priti do rešitev, ki bodo v korist tako države kot njenih državljanov.

* * *

 


< MOP OBJAVIL PREJETE PRIPOMBE K PROSTORSKI IN GRADBENI ZAKONODAJI