29.11.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NA MIZKŠ PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 29. 11. 2012 – Danes je bil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sestanek v zvezi s predlogi ukrepov za zmanjšanje stroškov občinskih proračunov, ki naj bi jih prinesel zakon za uravnoteženje javnih financ občin, na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstev za izobraževanje, pravosodje in javno upravo ter financ, predstavnikov združenj vrtcev, ravnateljev osnovnih šol in vrtcev ter združenj staršev, udeležili tudi predstavniki Skupnosti in Združenja občin Slovenije.


 

 

V predlog zakona za

uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO) naj bi se vključile novele Zakona o

vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona

o osnovni šoli.  

Namen sestanka je

predstavitev predlogov ukrepov, ki jih je bilo ministrstvo dolžno dati Ministrstvu

za pravosodje in javno upravo v okviru priprav ZUJFO, je pojasnila državna

sekretarka Mojca Ĺ krinjar. Nevenka Vratanar je iz Službe za lokalno samoupravo

(MPJU) je predstavila okvir za pripravo ZUJFO: zavezo vlade iz dogovora o

povprečnini za prihodnji dve leti, in sklepa vlade, da se pripravi ZUJFO in s

tem občinam omogoči zmanjšanje stroškov.

Državna sekretarka

je kratko predstavila predloge s področja predšolske vzgoje, pri tem pa

poudarila, da je bilo njihovo izhodišče pri pripravi predlogov, da naj bodo

ukrepi takšni, ki bodo ohranjali kvaliteto, delovna mesta; z grafom pa je

Ĺ krinjarjeva tudi obrazložila, da so standardi na področju predšolske vzgoje v

Sloveniji precej nad povprečjem EU. Po besedah Ĺ krinjarjeve gre za predloge

začasnih ukrepov, omejenih do 1. 9. 2016, občinam pa bo prepuščeno, ali bodo

ukrepe uveljavile in katere bodo uveljavile.  

Predstavniki

združenj občin so poudarili, da so občine prisiljene zmanjševati stroške zaradi

zmanjšane povprečnine in se jih tudi trudijo zmanjšati, že sedaj se dogovarjajo

z vrtci, šolami, racionalizirajo stroške. Bo pa vsak moral pridodati svoj delež

v okviru zniževanja stroškov, tudi področje osnovne šole in predšolske vzgoje.  S ciljem čim večje vključenosti otrok v vrtce

in povečevanjem kakovosti z dvigovanjem standardov in normativov so se občinam

stroški enormno povečali. Predlagajo se ukrepi, s katerim ne bi prišlo do

dodatnega zaposlovanja, dodatnih stroškov.

Svoje pomisleke so

podali predstavniki združenja staršev, precej razburjenja glede predlogov so

izrazili predstavniki skupnosti vrtcev, združenj ravnatelje vrtcev in osnovnih

šol.  

Gre za predlog, na

podlagi katerega bodo sledili nadaljnja usklajevanja, je poudarila državna

sekretarka, naslednji sklic sestanka bo predvidoma že sredi prihodnjega tedna.

***


< SEJA VLADE