09.12.2015 Starost: 7 let

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O PROBLEMATIKI PREPOVEDANIH DROG, ALOKOHOLA IN TOBAKA

Ljubljan, 9. 12. 2015 - Včeraj je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek o problematiki področja prepovednih drog, alokohola in tobaka. Ministrstvo vidi občine med ključnimi akterji pri preventivi na teh podorčjih.


Predstavniki Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj opravlja naloge so v predstavitvah problematike posameznih področij izpostavili pomen preventive in samega ozaveščanja javnosti o problematiki.

Občine se zavedajo pomena aktivnega in zdravega načina življenja in svoje občane tudi spodbujajo k temu preko različnih društev in dogodkov. Na področju prepovedanih drog, alkohola in tobaka so občine različno aktivne, kar je seveda pogojeno s finančnimi sredstvi. Ker država vsako leto občinam namenja vedno manj finančnih sredstev, so občine primorane opustiti marsikateri program, ki ni obvezen in žal sem sodi tudi to področje. Zaznavajo se težave pri mnogo prezgodnjem uživanju prepovednih drog, alkohola in tobaka mladine in pri prejemnikih socialnih pomoči in nizkih osebnih prejemkov. Občine izvajajo aktivnosti aktivnosti na tem področju preko društev in različnih terapevtskih skupin, preventivo pa usmerjajo  predvsem na področje šol.  Pri tem pa doboro sodelujejo tako s centri za socialno delo kot zdravstevnimi domovi.

Na področju prepovedanih drog že več kot 20 let delujejo lokalne akcijske skupine, zelo aktivni sta na področju Mestne občine Ljubljana in Nova Gorica. Žal je v zadnjem letu opaziti stagniranje ali celo nazadovanje pri teh skupinah, zato se bodo na MZ osredotočili na njihovo ponovno oživitev in krepitev. MZ je pozval občine naj podprejo njihove aktivnosti pri akcijskih načrih, prav tako pa tudi delovanje LAS.

Na vseh treh področjih prihaja na letni ravni do vse preveč smrtnih primerov, prav tako pa so stroški zdravljenj zaradi posledic uživanja prepovednih drog, alkohola in tobaka vsako leto izredno visoki. Tako na primer zaradi posledic uživanja prepovedanih drog na letni ravni umre 28 oseb, zaradi alkohola skoraj 900 in zaradi posledic uživanja tobaka 3.000 oseb. 

* * *


< PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI