28.02.2020 Starost: 3 let

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O UKREPIH OBČIN V ZVEZI S KORONAVIRUSU

Ljubljana, 28. 2. 2020 - Danes je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek, na katerem je minister za zdravje Aleš Šabeder z ekipo predstavnikom združenj in občin predstavil stanje v zvezi s pojavom koronavirusa in navodili kako postopati ob pojavu virusa. Sestanka so se s strani Združenja občin Slovenije udeležili dr. Vladimir Prebilič, član predsedstva ZOS in župan Občine Kočevje, Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave Občine Pivka in Mateja Eržen iz Združenja občin Slovenije.


V Sloveniji zaenkrat še ni potrjenega primera koronavirusa, vendar je malo verjetno, da bo Slovenija ostala oaza z nobenim primerom, zato so na nivoju države pripravljeni vsi potrebni ukrepi v primeru pojava virusa. To so predstavnikom občin zagotovili minister za zdravje Aleš Šabeder kot tudi državna sekretarka prim. Simona Repar Bornšek in tudi državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Leon Behin.

S strani Ministrstva za zdravje je bilo povedano, da je vseh 55 vstopnih točk dobro pripravljenih za primer pojava koronavirusa in zaenkrat ne bodo vse aktivirane, temveč le 16 od njih. Zagotovljenih je dovolj zaščitnih sredstev, Vlada RS je tudi sprostila sprostila dodatno zaščitno opremo iz blagovnih rezerv. Javnim zdravstvenim zavodom bo zagotovljeno dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje in tudi paciente, ki jih bodo obravnavali. Oprema iz blagovnih rezerv bo koordinirana, po posvetu z epidemiologi, razdeljena pa bo po terenu glede na stanje in potrebe.

Delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah poteka nemoteno, na fakultetah pa različno, saj se nekatere odločajo za odpoved predavanj, pozivajo k samoizolaciji ipd.. Zaradi slednjega je bila s strani župana dr. Vladimirja Prebiliča dana pobuda, da se tudi univerze in fakultete pozove k nemotenemu delovanju in ukrepanju, ki je skladen z razmerami. Poudaril je pomembnost enovitega obvešanja ljudi in pomen vzdrževanja štabov civilne zaščite. V primeru izbruha koronavirusa pa prav tako ne  gre zanemariti pomembnost ustrezne organiziranosti pomoči na domu, katero imajo občine dobro organizirane. Tudi te ljudi je treba opremiti z ustreznimi informacijami in znanji.

S strani državne sekretarke Repar Bornšek je bil na lokalne skupnosti naslovljen apel k sodelovanju in pomoči pri ukrepanju ob pojavu koronavirusa. Tako je bilo predlagano, da občine preko svojih komunikacijskih kanalov - lokalne radijske postaje, lokalne televizije, občinska glasila in spletne strani, svoje prebivalce ažurno obveščajo o aktivnostih in stanju v zvezi s koronavirusom.

V zvezi z odpovedmi prireditev pa je bilo povedano, da zaenkrat razlogov za to ni. v kolikor pa pride do pojava koronavirusa, pa bodo na tistem območju prireditve odpovedane. V zvezi s tem je MIhaela Smrdel pozvala pristojne k pripravi nekih enotnih navodil za občine kako postopati, da ne bi med občani prihajalo do nepotrebne zmede in panike. Prav tako je opozorila, da občine do sedaj s strani pristojnih niso prejele nikakršnih navodil kako postopati sedaj in kako v primeru pojava virusa. Npr. vrtci in osnovne šole so tovrstna novodila prejeli.

S strani pristojnih so bile občine tudi pozvane, da se povežejo z organi civilne zaščite na njihovem območju in epidemiologi ter si izmenjajo potrebne informacije in uskladijo protokol potrebnih aktivnosti.

V kolikor se bo izkazalo za potrebno, bodo pristojni sklicali ponoven sestanek s predstavniki združenj občin in občinami. Do takrat pa bodo občine vse potrebne informacije in navodila prejemala po elektronski pošti s strani Ministrstva za javno upravo. Prav tako pa boste občine o vsem aktualnem dogajanju obveščene tudi s strani Združenja občin Slovenije.

16 vstopnih točk pa je:

 1. ZD Murska Sobota
 2. ZD MAribor
 3. ZD Slovenj Gradec
 4. ZD/SB Celje
 5. ZD Velenje
 6. ZD Trbovlje
 7. ZD Brežice
 8. ZD Novo Mesto
 9. ZD Jesenice
 10. ZD Kranj
 11. ZD Nova Gorica
 12. ZD Tolmin
 13. ZD Izola
 14. ZD Ljubljana
 15. ZD Kočevje
 16. ZD Postojna

Vse aktulane informacije v zvezi s koronavirusom so dostopne na spletni strani Vlade RS.

* * *


< 62. REDNA SEJA VLADE RS