24.01.2020 Starost: 204 dni

NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR O PREDLOGU STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 24. 1. 2020 - Danes je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal delovni posvet, na katerem je razprava potekala o osnutku Stanovanjskega zakona, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor dalo v ponovno javno razpravo, in sicer predvidoma meseca marca. S strani ZDruženja občin Slovenije sta se sestanka udeležila predsednik Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo mag. Samo Jakljič in Mateja Eržen, svetovalka na Združenju občin Slovenije.


Razlog za ponovno javno razpravo je veliko število predlogov in pripomb, katere je Ministrstvo za okolje in prodtor prejelo v okviru prejšnje javne razprave.

Predstavniki okoljskega ministrstva so predstavili dopolnjen osnutek Stanovanjskega zakona in pojasnili, da finančnih posledic zaenkrat še ne morejo opredeliti, saj so še v fazi oblikovanja določb. Na to je ZOS opozoril že v pondanih pripombah na prvi osnutek zakona in udeleženci sestanka so na to ponovno opozorili. S strani ministrstva so zagotovili, da bo zakon ob predložitvi v javno obravnavnavo vseboval tudi finančne posledice.

Me drugim je predvideno, da se bo rok za prodajo javnih stanovanj podaljšalna dve leti. V kolikor bo šlo za prenos stanovanja med javnimi lastniki stanovanj, ne bo treba stanovanja nadomestiti, sicer pa obveza o nadomestitvi ostaja, saj je temeljni cilj zakona ohranjanje in povečevanje fonda javnih najemnih stanovanj.

Predvideno je tudi, da se bo dvignila stroškovna najemnina, in sicer od 60 do 100%. V sami razpravi o izplačevanju subvencij najemnine, na problematičnost katerih smo opozorili tudi na ZOS, pa je bilo povedano, da sistem izplačevanja subvencij ostaja enak aktualnemu. Subvencije izplačuje občina, država pa ji sredstva povrne za preteklo obdobje.

Delež sredstev, ki jih bo za subvencije namenila država, se bo z novim zakonom predvidoma zvišal iz obstoječih 3,8 mio EUR na cca. 28,5 mio EUR. V zakonu se bo predvidoma opredelilo, da lahko občine in skladi zahtevajo povračila izplačil subvencij od države na pol leta, bodo pa pristojni še na Ministrstvu za finance preverili tudi izvedljivost predloga, da se polovico predvidenega zneska v pavšalni obliki občinam izplača vnaprej, preostanek pa na podlagi prejetega zahtevka za nazaj.

Preden bo osnutek zakona dan v ponovno javno obravnvao, bo sklican še en sestanek s predstavniki občin in združenj.

* * * 

 

 


< ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 - OBVESTILO