27.11.2019 Starost: 4 let

NA MINISTRSTVU ZA KULTURO O SPREMEMBAH ZAKONA O MEDIJIH

Ljubljana, 26.11.2019 - včeraj je na Ministrstvu za kulturo potekal sestanek na temo predloga novele Zakona o medijih. V prvotnem predlogu zakona, je bilo navedeno, da bodo morale občine znotraj proračunov zagotoviti posebno proračunsko postavko namenjeno financiranju lokalnih medijev. Hkrati s tem pa se je dajala lokalnim medijem možnost, da podajo svoja mnenja na to proračunsko postavko. Prav tako je bilo v zakonu predlagano, da se za medije, ki jih izdajajo občine uporabljajo določbe o prepovedi politične propagande in zagotavljanju enakih pogojev kandidatov in političnih strank v času volilnih kampanj iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija.


S strani predstavnikov občin je bilo podano jasno stališče, da nasprotujemo spremembam, ki bi dodatne bremenile proračune občin. To bi namreč pomenilo novo finančno obveznost, za katero ni zagotovljenih sredstev s strani države, prav tako pa ne gre za naloge v pristojnosti občin.

Predstavniki ministrstva so pojasnili, da je sporno določilo glede financiranja lokalnih medijev že umaknjeno iz predloga zakona. Prav tako pa bodo v zakonu natančno opredelili pojem politične propagande v lokalnem nivoju ter jo oprli na zakonodajo, ki pokriva to področje, saj Zakon o Radioteleviziji Slovenija v tem delu ni dovolj jasen.

Skladno z novim zakonom pa lokalni mediji, katerih ustanoviteljica oz. večinska lastnica je občina, ne bodo mogli več kandidirati na razpisih ministrstva. To so predstavniki ministrstva podkrepili z razlago, da se želijo izognit dvojnemu financiranju posameznih lokalnih medijev, ki bi se na ta način financirali tako s strani občine kot države.

 

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZVALO DRŽAVNI SVET RS K SPREJETJU VETA NA ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV