15.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NA MINISTRSTVU ZA GOSPODARSTVO SESTANEK O VARNOSTI IGRAL V OBČINAH

Ljubljana, 15. 12. 2011 – Na Ministrstvu za gospodarstvo je potekal sestanek na temo ureditve področja varnosti igral v občinah, ki so se poleg predstavnice gospodarskega ministrstva udeležili tudi predstavniki Direktorata za prostor MOP, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Tržnega inšpektorata RS, Zdravstvenega inšpektorat RS, Skupnosti in Združenja občin Slovenije ter občin.


 

 

Breda Goršek,

ki je vodila sestanek in je na ministrstvu zadolžena za področje varnosti

proizvodov in v tem okviru tudi za varnost igral, je prestavila aktivnosti

ministrstva na tem področju. S tem področjem so se začeli intenzivno ukvarjati

leta 2007, ko se je Slovenija vključila v mednarodni projekt »Varna igra na

otroškem igrišču«. Takrat so pripravili tudi analizo stanja, v kateri so

ugotovili, da so pristojnosti zelo razpršene; pripravili so brošuro Varno

otroško igrišče ter odprli spletno stran, na katero lahko občani sporočajo in

opozarjajo o stanju igral.

Na ministrstvu

ugotavljajo, da se stanje izboljšuje,posebej dobro je poskrbljeno za igrala v

vrtcih, vendar pa tako tržni kot zdravstveni inšpektorat ter sami občani

ugotavljajo, da so še vedno težave glede igral, ki se nahajajo na javnih

površinah, saj nekatere občine nimajo posluha za opozorila glede nevarnosti, ki

jih lahko predstavljajo neustrezno postavljena ali slabo vzdrževana igrala in

igrišča. Namen sestanka je bil ugotoviti, kateri organ lahko občino pozove, da

igrala primerno uredi in vzdržuje.

Roman Lautar,

SVLR, je pojasnil, da imajo občine zadostno pravno podlago za ustrezno ureditev

tega področja in  ukrepanje v primeru

neustreznega izvajanja predpisov. Občina je na podlagi 14. člena Zakona o

varstvu okolja dolžna poskrbeti za obvezno gospodarsko javno službo, ki v

okviru varstva okolja določa tudi urejanje in čiščenje javnih površin. Ker pa

ima občina subjekt, ki to javno službo izvaja, bi na izvajanje javne službe

lahko vplival občinski inšpektorat.

Kot se je

pokazalo tekom razprave, je težava v neodzivnosti nekaterih občin, ki se ne

zavedajo odgovornosti na tem področju. Pri tem je predstavnik občine podal

primer, ko je svet javnega zavoda (izvajalec javne službe) potrdil odločitev,

da je potrebno urediti igrala, občinski svet pa njihovega predloga in s tem

finančnih sredstev ni potrdil.

Vsi prisotni

na sestanku smo se zavezali, da bomo s svojim obveščanjem opozorili na

obravnavano problematiko ter občine poskušali osvestiti, da tudi na tem

področju naredijo korak naprej v dobro svojih občanov, predvsem najmlajših.

Ministrstvo za gospodarstvo bo pozvalo Direktorat za okolje MOP, da pripravi

pregled podzakonskih aktov, ki na podlagi 14. člena Zakona o varstvu okolja

zavezuje občine glede urejanja in čiščenja javnih površin in v tem okviru tudi

za ustrezno urejenost in vzdrževanje igral in igrišč na javnih površinah.


< PRVI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ