27.02.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O NEJASNOSTI POJASNIL GLEDE SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Ljubljana, 27. 2. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je ponovno potekal sestanek na temo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Udeležile so se ga tudi predstavnice ZOS.


 

 

Po

dogovoru na prejšnjem sestanku, ki je potekal 31. januarja, so občine prejele pojasnila

in priporočila Ministrstva za šolstvo in šport glede uveljavitve ZUPJS z vidika

zagotavljanja subvencije staršem za znižano plačilo vrtca iz proračuna občin.  

Kot

so opozorile občine, so pojasnila neustrezna v primeru tiste vrste dodatnih

ugodnosti za starše, ki jih občine določijo v svojih občinskih aktih, in se

priznajo le, če se na podlagi ustreznih dokazil s strani staršev ugodnosti

dejansko ugotovijo,  kar pomeni, da se

ugotavljajo v postopku odločanja o znižanem plačilu vrtca. Nekatere občine teh

dodatnih znižanj nimajo pokritih z odločitvijo (sklepom) občinskega sveta,

ampak so dodatna znižanja določali preko odločb. V teh primerih bodo morali

občinski sveti sprejeti ustrezne sklepe. Nastala pa bodo težave zaradi

prepovedi retroaktivnosti  sklepov, bi

bodo šele sprejeti, saj občine v teh primerih nimajo podlage za upoštevanje

dodatnih ugodnosti za znižano plačilo vrtcev od 1. 1. 2012 pa do sprejetja

takšnega sklepa. Na sestanku smo sklenili, da pojasnila Ministrstva za šolstvo

in šport ostanejo enaka, ministrstvo za delo pa bo poskušalo poiskati ustrezno

rešitev.

Na

sestanku je bil izpostavljeno tudi vprašanje, kdo na občini  bo dejal mnenja na podlagi 37. člena ZUPJS.

To vprašanje bo potrebno urediti znotraj občine s statutom, drugače bo to v

pristojnosti občinskega sveta.  

Sicer smo bili dobili tudi

informacijo, da se je začelo tehnično testiranje izmenjave podatkov med

aplikacijama ministrstva za delo in ministrstva za šolstvo. 


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 27. 2. DO 2. 3. 2012