20.03.2015 Starost: 8 let

NA MGRT SESTANEK O OSNUTKU NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 20. 3. 2015 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo se predstavniki združenj občin sestali s pripravljavci predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.


MGRT je pripravil osnutek zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki sledi izhodiščem, določenimi s sklepom prejšnje Vlade, sprejetim aprila 2014, in potrjenim s strani sedanje Vlade jeseni 2014. Sklep med drugim določa, da se bo pogrebna dejavnost izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev, v kolikor pa določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba. Upravljanje s pokopališči ostaja obvezna gospodarska javna služba.

 

Predstavniki občin smo opozorili na neustrezno vključenost občin v postopek priprave predloga zakona. Dosedanja srečevanja s pripravljavci predpisa so šla zgolj v smer seznanitve z našimi stališči, ne pa v smer vključitve občin kot ključnih deležnikov. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti pristojnost občin. Sicer pa tudi sama narava pogrebne dejavnosti terja poseben javnopravni režim zaradi pietetnih, zdravstvenih, sanitarno-higienskih in drugih razlogov. Menimo, da bi bil bolj ustrezno urediti pogrebno dejavnost kot izbirno (ali obvezno) gospodarsko javno službo. Še vedno pa ostaja vprašanje razmejitve, katere storitve ostajajo v okviru javne službe in katere se lahko prepustijo tržni dejavnosti.

 

V skladu z dogovorom s pripravljavci predpisa bomo združenja občin pripravila pripombe na predlog zakona, nato pa bodo sledila nadaljnja usklajevanja predloga.

 


< NA MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO ISKALI MOŽNOSTI PRIHRANKOV ZA OBČINE