27.12.2022 Starost: 87 dni

NA MDDSZ PRIPRAVLJEN RAZPIS ZA PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 27. 12. 2022 - V petek, 23. 12. 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 161/2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. v Obdobju 2023- 2026 bo na voljo 59.000.000,00 evrov iz Mehanizma za odpornost in okrevanje.


Cilj javnega razpisa je izgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot.

Predmet javnega razpisa je:

·        sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela).

·        zunanja ureditev;

·         oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte.

 

Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Načrtovana je novogradnja infrastrukture v obliki manjših bivalnih enot, ki bodo grajene po sodobnih gradbenih standardih kot samostojne enote in bodo omogočale učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi. V poštev za sofinanciranje pride gradnja skoraj nič energijskih objektov, pri katerih je poraba energentov nižja, izpusti toplogrednih plinov pa manjši, so zapisali na ministrstvu.

 

V okviru sofinanciranih investicij bo treba zagotoviti vsaj 850 dodatnih postelj, od tega najmanj 650 za upravičence do mesta v domu za starejše in največ 200 za odrasle, upravičene do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo ter posebnih socialnovarstvenih zavodih.

V posameznem objektu doma za starejše bo lahko največ 24 stanovalcev, v bivalnih enotah za odrasle, ki so upravičeni do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih, pa bo lahko največ šest stanovalcev.

Prijavitelj mora vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma izjavo, da bo to dovoljenje pridobljeno najkasneje do konca leta 2023. Če dovoljenje ne bo pridobljeno do roka, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe o sofinanciranju.


V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali sledečim ciljem javnega razpisa:

  1. izgradnja nove infrastrukture za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot,
  2. zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov,
  3. enakomerna pokritost potreb po vsej Sloveniji,
  4. omogočanje učinkovitega upravljanja s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi,
  5. kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih,
  6. gradnja skoraj nič energijskih objektov,
  7. upoštevanje okoljskega načela »ne škoduj bistveno« (DNSH oz. Do No Significant Harm).

V obdobju 2023-2026 se bo sredstva v skupni višini 59.000.000,00 evrov zagotavljajo iz proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje in 6.711.000,00 evrov za plačilo DDV v proračunu Republike Slovenije.

Rok za prijavo je 7. april 2023, datum odpiranja pa 17. 4. 2023 ob 10.00 uri.

 

* * *


< SID BANKA V PETIH LETIH FINANCIRANJA OBČIN IN PODJETIJ POČRPALA VSA SREDSTVA EU