15.09.2020 Starost: 3 let

NA GOSPODARSKEM MINISTRSTVU O NOVEM ZAKONU O GOSTINSTVU

Ljubljana, 15. 9. 2020 - Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal informativni sestanek, na katerem je bila predstavljena vsebina osnutka predloga novega Zakona o gostinstvu. Sestanka se je s strani Odbora ZOS za turizem udeležila gospa Majda Gazvoda, ki je med drugim opozorila predvsem na težave pri določanju obratovalnega časa gostinskih obratov.


Na sestanku so bila predstavljena določila novega Zakona o gostinstvu, ki bo kmalu poslan tudi v javno obravnavo.

Tako bo med drugim občinam dana možnost, da z odlokom določijo območje s podaljšanim delovnim časom in ta območja ne bi nadziral TIRS, ampak občinsko redarstvo. Občine bodo še vedno imele možnost individualno odločati o tem komu podaljšati obratovalni čas. Slednji možnosti občine niso najbolj naklonjene, se v praksi dogaja, da ponudniki gostinskih storitev ne podaljšajo obratovalnega dovoljenja.

Gostinskim ponudnikom ne bo več treba prijavljat obratovalnega časa občinam, kar predstavlja administrativno razbremenitev, saj bo to občina uredila z odlokom za posamezna območja.

Veliko razprave je bilo na namenjenj tudi področju ureditve sobodajalstva. Sobodajalce naj bi se izenačilo s ponudniki "airb'n'b" namestitev, saj slednja dejavnost ni registrirana. Za a namen sobodajalstva legaliziralo naj bi se uredilo tudi področje oddajanje nastanitve v lastnem stanovanju ali počitniški hiši. Sobodajalci se bodo lahko vpisali v AJPES le pod pogojem, da bodo predložili vsa potreban dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Prav tako naj bi se obdobje oddajanja nastanitve v večstanovanjski stavbi vezalo na odsotek soglasja lastnikov.

Glede kategorizacije obratov pa je bilo s strani MGRT povedano, da za to poskrbijo panožna združenja. Največ razprave je bilo glede ureditve glampinga, saj je to podrčje še zelo neurejeno. To naj bi se urejalo tudi s Stanovanjskim zakonom. Kljub temu pa je bilo izpostavljeno, da je kategorizacija nujna tudi z vidika ureditve obratovalnega časa in posledično pristojnosti.

* * *
< NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR