19.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA DOPISNI SEJI VLADE RS SPREJETI NUJNI INTERVENTNI UKREPI ZA ODPRAVO POSLEDIC NEPOSREDNE MATERIALNE ŠKODE ZARADI NEURJA S TOČO TER POROČILO O INTERVENCIJI IN INFORMACIJA O ŠKODI ZARADI NEURJA S TOČO, DNE 8. AVGUSTA 2008

Ljubljana, 19. 8. 2008 – Vlada RS se je na včerajšnji dopisni seji seznanila s Poročilom o intervenciji in informaciji o škodi zaradi neurja s točo 8. avgusta 2008.


 

Po do sedaj zbranih podatkih občinskih komisij za ocenjevanje škode je neurje povzročilo poškodovanje strešne kritine na 546 objektih, predvsem na salonitnih strešnih kritinah. Po ocenah občinskih komisij škoda na poškodovanih strešnih kritinah objektov znaša 4.920.610 EUR. Glede na navedeno bo Uprava RS za zaščito in reševanje tudi formalno izdala sklep o oceni in verifikaciji škode v vseh treh občinah, ker predhodna ocena bistveno presega višino škode, določeno kot limit za možnost pomoči države (0,3 promilov načrtovanih prihodkov državnega proračuna ali 2.665.474,46 EUR).

 

Za odpravo posledic neurja je Vlada RS občinam dodelila sredstva v višini 200.000 EUR, in sicer občini Hrpelje-Kozina 40.000 EUR, Ilirska Bistrica 135.000 EUR in Brezovica 25.000EUR. Hkrati je Vlada RS tudi potrdila predlog nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na stvareh.

 

Ministrstvo za okolje in prostor bo, na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest ter Uredbe o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja, pripravilo načrt odlaganja in zbiranja azbestno cementne kritine, poškodovane v omenjenem neurju s točo in ga do 19. avgusta 2008 posredovalo občinam na vplivnem območju neurja ter upravljavcem odlagališč iz Načrta odlaganja azbestno cementne kritine, poškodovane v neurju z viharnim vetrom in točo. Prav tako bo Ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo sredstva za izvedbo Načrta odlaganja in zbiranja azbestno cementne kritine.

 

Za pomoč pri odpravi posledic neurja s točo na objektu Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica je Vlada namenila enkratno denarno pomoč v višini 26.000 EUR.

 

Prav tako se je Vlada seznanila z namero Ekološkega sklada - javnega sklada o razširitvi kroga upravičencev iz naslova javnega razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju.

 

Vlada tudi ugotavlja, da veljavna davčna zakonodaja omogoča, da se davčnim zavezancem, ki so zaradi posledic naravnih nesreč v izrednih težavah, odpiše ali preloži plačilo davčnih obveznosti. V ta namen je Ministrstvu za finance naložila, da izda potrebna navodila za enoten pristop pri upravičenem odpisu davčnih obveznosti prizadetim v neurju.

 

Vlada je še ocenila, da je bilo aktiviranje in delovanje gasilcev, zlasti prostovoljnih, Civilne zaščite in drugih reševalcev vključno s službami za vzdrževanje komunalne in energetske infrastrukture ob naravni nesreči 8. avgusta 2008, pravočasno in da so se občine učinkovito in hitro odzvale na nesrečo ter začele odstranjevati posledice. Ob tem Vlada RS, zlasti prostovoljnim reševalcem, izreka posebno priznanje. 

 

* * *

 


< V DEVETIH OBČINAH SO JULIJSKA NEURJA POPOLNOMA UNIČILA 200 HEKTARJEV KMETIJSKIH POVRŠIN