23.09.2019 Starost: 4 let

NA 6. REDNI SEJI PREDSEDSTVA ZOS O POVPREČNINI ZA PRIHODNJI DVE LETI, ZASEBNIH VRTCIH IN O POKRAJINAH

Ljubljana, 23. 9. 2019 - V petek je potekala 6. redna seja Predsedstva ZOS, na kateri so člani razpravljali o povprečnini za prihodnji dve leti, predlogu Zakona o vrtcih in o projektu ustanavljanja pokrajin. K slednji točki dnevnega reda je bil povabljen tudi vodjo strokovne delovne skupine Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje - dr. Boštjanom Brezovnikom.


Člani Predsedstva ZOS so se v razpravi o določeni višini povprečnine za prihodnji dve leti strinjali, da je ta absolutno prenizka in da ne odraža dejanske višine stroškov občin. Na sestanku z ministroma za  javno upravo in finance je bilo s strani predsednika ZOS Roberta Smrdelja podano jasno stališče, da bodo stroški občin v letu 2020 vsekakor dosegli 658,80 evra na prebivalca in da se razkorak med izračunanimi in dejanskimi stroški vsako leto dejansko veča. Predsedstvo ZOS je že v mesecu juliju pripravilo izračune stroškov občin in oblikovalo izhodišča. Tako smo predlagali, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. ZOS bo na predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti podalo pripombe in jih poslalo tako v Državni svet RS kot tudi v Državni zbor RS.

V razpravi o predlogu Zakona o vrtcih je bilo s strani članov predsedstva podano jasno stališče, da morajo občine imeti avtonomnost pri odločanju o tem ali bodo financirale zasebne vrtce ali ne. Ker se zasebni vrtci financirajo iz občinskih proračunskih sredstev, je prav, da imajo občine možnost odločanja o tem ali bodo financirale zasebne vrtce ali ne in ne da so zgolj plačnice sredstev. Na ta način je med drugim lažje tudi oblikovati strategije in smernice razvoja predšolske vzgoje v občinah. 

Zadnja točka dnevnega reda je bila namenjena razpravi o projektu ustanavljanja pokrajin. K tej točki dnevnega reda je bil povabljen tudi vodja strokovne delovne skupine Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje dr. Boštjanom Brezovnikom. Člani predsedstva so imeli različna stališča glede števila pokrajin, enotni pa so si v tem, da jih potrebujemo predvsem iz razvojnega vidika in vidika decentralizacije države. Sprejeli so sklep, s katerim še naprej podpirajo proces ustanovitve pokrajin. Tako naj se po zaključeni razpravi o teritorialnih rešitvah pokrajinske zakonodaje nadaljuje razprava o pristojnostih pokrajin in njihovem financiranju.

* * *


< 44. REDNA SEJA VLADE RS