15.03.2021 Starost: 2 let

NA 184. DOPISNI SEJI VLADE RS SPREJETA POSODOBLJENA NACIONALNA STRATEGIJA CEPLJENJA PROTI COVID-19

Ljubljana, 15. 3. 2021 - Vlada RS je na svoji 184. dopisni seji sprejala posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzija III.


Vlada RS je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zaradi novih okoliščin je bila strategija 1. marca 2021 posodobljena.

Zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s PKP7, je vlada obstoječo strategijo ponovno posodobila in sicer:

  • poglavje o financiranju je dopolnjeno z besedilom iz PKP7 tako, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne samo za državljane Republike Slovenije,
  • v prilogi 2 so posodobljeni podatki o cepivih (v skladu z informacijami Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),
  • v prilogi 3 je med cepilne centre dodan Onkološki inštitut Ljubljana,
  • v prilogi 6 je med prednostne skupine za cepljenje v peti alineji poleg policije dodana tudi Slovenska vojska.

Posodobljena strategija je dostopna TU.

* * *


< VLADA RS NA 63. REDNI SEJI SPREJELA DOLGOROČNO STRATEGIJO ENERGETSKE PRENOVE STAVB DO LETA 2025