04.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

MŠŠ OBJAVILO RAZPISE IZ EU SKLADOV

Ministrstvo za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je objavilo prvi paket sedmih razpisov za sofinanciranje novih izobraževalnih programov, vrednih 29,3 milijona evrov. Sredstva tudi za vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo, kar je aktualno tudi za občine.


Med razpisanimi projekti sta tudi tisti za dvig kompetenc pri sporazumevanju v slovenskem jeziku ter projekt za uspešnejše vključevanje Romov v predšolsko in osnovnošolsko vzgojo. Ta bo po ministrovih besedah vezan predvsem na uvedbo romskega pomočnika in realizacijo predmeta romske kulture. Vanj bo vključenih vsaj 30 vrtcev oz. šol ter vsaj 500 otrok.
Poleg tega je MĹ Ĺ  pripravilo tudi razpis, vreden 18 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo. Od tega bo 15,3 milijona evrov priteklo iz EU, 2,7 milijona evrov pa bo zagotovilo ministrstvo. V celotnem obdobju finančne perspektive bo iz regionalnega sklada sicer na voljo še nadaljnjih 100 milijonov evrov.


Za vse načrtovane programe je MĹ Ĺ  za obdobje 2007-2013 pridobilo 177 milijonov evrov.
"Sredstva bodo pomenila svež veter v razvoj slovenske šole," je pojasnil šolski minister Milan Zver.
Cilj že objavljenih razpisov in tistih v pripravi je v največji meri izboljšati pogoje dela in kakovost na področju šolstva, je na današnji novinarski konferenci še dejal Zver.
Generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Janez Mežan pa je spomnil, da so prenovili že večino programov v poklicnem in strokovnem kot tudi v višješolskem izobraževanju, sedaj pa "nas čaka tisti najpomembnejši korak - vpeljevanje teh programov v prakso".
Ob tem je Mežan zagotovil, da bo celotno srednje šolstvo vključno z višjim šolstvom začelo z realizacijo novih in prenovljenih programov z letošnjim 1. septembrom.
Od sedmih danes objavljenih projektov je kar pet namenjenih srednješolskemu poklicnemu izobraževanju, po eden pa višješolskemu strokovnemu in gimnazijskemu izobraževanju.
Projekt uvajanja 15 novih programov s področja biotehnologije bo trajal pet let. Projekt se bo izvajal na 11 srednjih šolah, vanje pa bo vključenih približno 900 dijakov. Višina sredstev bo znašala nekaj več kot 1,7 milijona evrov.
Projekt novih izobraževalnih programov s področja tehnike predvideva kar 59 izobraževalnih programov, po načrtih pa bo zajel 65 srednjih šol in 8500 dijakov. Skupna višina sredstev iz razpisa bo dobrih 6,8 milijona evrov.
V nove programe s področja storitev naj bi vključili 57 srednjih šol in 4470 dijakov, zanje pa je predvidenih 4,2 milijona evrov.
Osem milijonov evrov bo namenjenih za posodobitev gimnazijskega programa s ciljem uvedbe posodobljenih učnih načrtov ter načrtovanja in izvajanja kurikula. V skladu s tem bo prenovljenih 30 učnih načrtov v splošnih in 39 načrtov v strokovnih gimnazijah.
Za nove programe na področju višjega strokovnega izobraževanja, ki bodo uvedeni v 28 javnih in 31 zasebnih višjih strokovnih šolah ter bodo zajeli 7300 študentov, pa bodo namenili skoraj 3,7 milijona evrov.
Poleg tega je MĹ Ĺ  pripravilo tudi razpis, vreden 18 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo. Od tega bo 15,3 milijona evrov priteklo iz EU, 2,7 milijona evrov pa bo zagotovilo ministrstvo. V celotnem obdobju finančne perspektive bo iz regionalnega sklada sicer na voljo še nadaljnjih 100 milijonov evrov.


< SEJA VLADE 3. APRIL 2008