26.11.2008 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

MOŽNOST UVELJAVLJANJA VIŠJE SILE ZARADI POSLEDIC POLETNIH NEURIJ

Ljubljana, 26. 11. 2008 – Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko zaradi škode po poletnih neurjih s točo prijavijo višjo silo za neposredna plačila, kot je določeno v Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu.


 

To možnost imajo, če so kot nosilec kmetijskega gospodarstva na občino oddali zahtevek »Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče« in je občinska komisija za oceno škode potrdila 51 ali več odstotkov poškodovanosti. Prijavo višje sile je potrebno sporočiti z zahtevkom na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) do 5. decembra 2008.

 

Občinske komisije za ocenjevanje škode so pripravile podatke o oškodovancih, ki so jih prizadela neurja z vetrom in točo v dneh 13. in 14. julija, 8. avgusta, 15. in 16. avgusta ter 23. avgusta 2008 in so jih posredovale Upravi za zaščito in reševanje, ta pa naprej ministrstvu in so objavljeni na spletni strani ministrstva.

 

Kot dokazilo za višjo silo se upoštevajo podatki iz obrazca »Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče«, ki ga je nosilec posredoval na občino, v kolikor je občinska komisija za oceno škode te podatke potrdila oz. podatki o škodi, ki jo je na podlagi posredovanega obrazca ugotovila občinska komisija. Te podatke bo ARSKTRP pridobila sama.

 

Seznam oškodovancev je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

+ + +


< 9. TRILATERALNI SESTANEK DELEGACIJ SLOVENIJE, HRVAŠKE IN MADŽARSKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI TER DRUGIMI NESREČAMI