19.02.2018 Starost: 4 let

MOP Z UKREPI V IZBOLJŠANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Ljubljana, 19. 2. 2018 - Na ministrstvu za okolje se bodo lotili nadgradnje informacijskega sistema za preverjanje evidenc in podatkov v sistemu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Računsko sodišče je pred meseci namreč ugotovilo, da je sistem neučinkovit, popravljalni ukrep ministrstva pa v porevizijskem poročilu ocenjuje kot zadovoljiv.


Za izboljšanje nadzora nad podatki letnih poročil nosilcev načrtov in skupnih načrtov odpadnih nagrobnih sveč bo ministrstvo za okolje nadgradilo informacijski sistem. V modulih evidenčni listi bo tako poleg izbire mešana embalaža mogoča dodatna izbira, ali gre za odpadne nagrobne sveče ali ne.

Kot je pojasnjeno porevizijskem poročilu računskega sodišča, bo na ta način mogoče pridobiti podatke o količinah odpadnih nagrobnih sveč iz evidenčnih listov, letnih poročil zbiralcev in predelovalcev odpadnih nagrobnih sveč. Prvič se bo poročalo v letu 2020 za leto 2019.

Predvidena dopolnitev informacijskega sistema bo izvedena do konca letošnjega leta, tako bo leta 2019 podatke o količinah odpadnih nagrobnih sveč mogoče prvič ločeno vnašati v evidenčne liste.

Za optimizacijo analize letnih poročil nosilcev skupnih načrtov bo ministrstvo pripravilo nov elektronski obrazec za letno poročanje in podrobnejša navodila za izpolnjevanje. Rok za izvedbo je 31. januar 2020, na ta način pa bo agencija za okolje lahko zagotovila, da bodo podatki iz letnih poročil lažje primerljivi s tistimi iz evidenčnih listov.

Podatki iz izpolnjenih letnih poročil načrtov in skupnih načrtov odpadnih nagrobnih sveč in podatki iz evidenčnih listov in letnih poročil zbiralcev in predelovalcev odpadnih nagrobnih sveč se bodo lahko prvič navzkrižno pregledali in analizirali v letu 2020 za leto 2019, rezultati pa bodo dosegljivi najkasneje do 31. januarja 2021.

* * *


< PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA PRVI LETOŠNJI SEJI TUDI O FINANČNIH POSLEDICAH, KI JIH OBČINAM PRINAŠAJO AKTUALNI ZAKONODAJNI PREDLOGI