04.04.2016 Starost: 7 let

MOP OBJAVIL PREJETE PRIPOMBE K PROSTORSKI IN GRADBENI ZAKONODAJI

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Ministrstvo za okoljein prostor je na svoji speltni strani objavilo vse zbrane pripombe, ki so jih tekom javne razprave prejeli k predlagani prostorski in gradbeni zakonodaji.


Ministrstvo za okolje in prostor je na Osnutek Zakona o urejanu prostora, Osnutek Gradbenega zakona in na Osnutek Zakona o pooblaščenih akrhitektih in inženerjih prejelo veliko pripomb, ki so zbrane na skupno več ko tok 1000 straneh.

Zbrane pripombe je ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh in so dostopne TU.

* * *


< 17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS